Rūķe-Draviņa, Velta

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:43

Vārds   

Velta

Uzvārds   

Rūķe-Draviņa

Citas vārda formas   

Dzim. Rūķe

Dzimis   

1917.gada 25.janvārī

Miris   

2003.gada 7.maijā

Apbedīts   

 

Joma

filoloģija

Nodarbošanās

valodniece, fokloriste, filoloģijas doktore, profesore,

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

Valmiera

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Rūķe-Draviņa Velta (dzim. Rūķe; 1917.25.I Valmierā - 07.05.2003.) - valodniece, folkloriste. Filoloģijas doktore (1959), profesore (1969).Zviedrijas Karaliskās Humanitāro zinātņu akadēmijas locekle (1980), LZA ārzemju locekle (1980). Kārļa Draviņa sieva.

Dzimusi Valmierā dzelzceļa ierēdņa ģimenē. V. Rūķe-Draviņa beigusi Rīgas 2.pilsētas ģimnāziju un Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu (1939). V. Rūķe - Draviņa strādājusi Valodas krātuvē un bijusi tās pārzine no 1940. līdz 1942.gadam. Bijusi J. Endzelīna asistente, kā arī Latvijas Universitātes lektore fonētikā.

1944.gadā V. Rūķe - Draviņa emigrējusi uz Zviedriju, kur no 1969.gada ir Stokholmas universitātes profesore, no 1970. līdz 1984.gadam viņa ir vadījusi Baltu valodu un literatūru katedru šās universitātes Slāvu un baltu institūtā. Bijusi vieslektore Somijas, Dienvidslāvijas, ASV, Vācijas un Polijas universitātēs. V. Rūķe - Draviņai ir vairāk nekā 300 zinātnisko publikāciju periodikas izdevumos un rakstu krājumos. V. Rūķes - Draviņas veikums latviešu valodniecības attīstībā: - pirmā zinātniskā publikācija ir ,,Latgales izlokšņu grupējums’’ (,,Filologu biedrības raksti’’, 1939); - sastādījusi grāmatas ,,Valodas un rakstības jautājumi’’ (1940), ,,Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca’’ (1942, pārstrādāts un papildināts izdevums 1944), ,,Vārds īstā vietā’’ (1974, frazeoloģismu krājums);- kopā ar K. Draviņu publicējusi Stendes dialektu aprakstu ,,Laute und Nominalformen der Mundart von Stenden’’ (,,Skaņas un nomenu formas Stendes dialektā’’, 1 - 2, 1955 - 1956), ,,Verbalformen und undeklinierbare Redeteile der Mundart von Stenden’’ (,,Darbības vārdu formas un nelokāmās vārdu šķiras Stendes dialektā’’, 1958), ,,Interjektionen und Onomatopöie in der Mundart von Stenden’’ (,,Izsauksmes vārdi un onomatopoētiskie vārdi Stendes dialektā’’, 1962); - sarakstījusi grāmatas ,,Diminutive im Lettischen’’ (,,Deminutīvi latviešu valodā’’, 1959; doktora disertācija), ,,Zur Sprachentwicklung bei Kleinkindern’’ (,,Par mazbērnu valodas attīstību’’, 1963, 1), ,,Dažas Raiņa valodas un stila problēmas’’ (1965), ,,Mehrsprachigkeit im Vorschulalter’’ (,,Vairākvalodība pirmsskolas vecumā’’, 1967), ,,Sprak i kontakt’’ (,,Valodu saskare’’, 1969), ,,Place names in Kauguri county, Latvia’’ (,,Vietvārdi Kauguru apkārtnē, Latvijā’’, 1971), ,,The standardization process in Latvian’’ (,,Standartizācijas process latviešu valodā’’, 1977), "No pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem"(1982), "Cilvēks un daba latviešu tautasdziesmās" (1986), Kopā ar A.Kalnieti (Klēbahu) sarakstījusi grāmatu "Galgauskas izloksnes apraksts" (1996).

Literatūra:

  • Blinkena, Aina. Velta Rūķe-Draviņa :[valodnieces un folkloristes, Latvijas Zinātņu akad. ārzemju locekles (1917-2003) piemiņai] / Aina Blinkena // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.6 (2003), 234.-236.lpp.
  • Cielēna, Izabella. Zviedrijas Latviešu pensionāru biedrība piemin Veltu Rūķi-Draviņu [1917-2003] / Izabella Cielēna // Brīvā Latvija - Londona. - ISSN 0934-6759. - Nr.47 (2003, 6./12.dec.), 5.lpp T.p. laikr. "Laiks". - Ņujorka. - Nr.48 (2003, 6./12.dec.), 11.lpp.
  • Hausmanis, Viktors. Velta Rūķe-Draviņa atgriezusies... :[valodnieces piemiņai: 1917-2003] / Viktors Hausmanis // Brīvā Latvija - Londona. - ISSN 0934-6759. - Nr.41 (2003, 25./31.okt.), 4.lpp. T.p. laikr. "Laiks". - Ņujorka. - Nr.42 (2003, 25./31.okt.), 10.lpp.
  • Kušķis, Jānis. "2003.gada 7.maijā..." :[valodnieces un fokloristes Veltas Rūķes-Draviņas (1917-2003) piemiņai] / Jānis Kušķis // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.19 (2003, 9./16.maijs), 7.lpp.
  • Lai katrs tā nesam savu valodu pasaulē :[valodnieces, folkloristes Veltas Rūķes-Draviņas (1917-2003) piemiņai : raksti]. - Saturs: Valodu vērtējot arī kā gara izpausmi un vienotāju / Aina Blinkena. Atvadoties no draudzenes : velt. V.Rūķei-Draviņai / Valentīne Lasmane. Pati, stāstot par savu dzimtu / Saulcerīte Viese ; tekstā V.Rūķes-Draviņas atmiņu stāstījums. // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.86 (2003, 10.jūn.), [1.], 8.lpp.
  • Rozeniece, Aina. "Kaut kur mums ir īstās mājas. Var dzīve no tām ilgi šķirt - Kādreiz tur būs jāapstājas, un kaut tikai dusēt un mirt" :11.okt. dzimtenes zemes klēpī tika guldīta latviešu valodnieces un folkloristes Veltas Rūķes-Draviņas [1917-2003] pelnu urna : [par izvadīšanas ceremoniju Meža kapos Rīgā] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta valodniece Aija Priedīte, dzejnieks Andrejs Eglītis, tēlnieks Indulis Ranka, lit. zinātniece Saulcerīte Viese // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.142 (2003, 14.okt.), 6.lpp.


    
Elektroniskie resursi:

Veltas Rūķes-Draviņas darbi Valmieras un novadu bibliotēkās

Par Veltas Rūķes-Draviņas grāmatu Vārds īstā vietā. Frazeoloģismu krājums (Daugava, 1974) un autores komentārs par recenziju

Veltas Rūķes-Draviņas raksts "Vēlreiz par latviešu valodas "izteikām"" (Jaunā Gaita Nr. 110, 1976)