Talcis, Ādolfs

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:46

Vārds   

Ādolfs

Uzvārds   

Talcis

Citas vārda formas   

pseidonīmi - T.Ādams, Arkādijs Vica, Atāls, A.Tilmanis u.c.

Dzimis   

1904.gada 16.novembrī

Miris   

1983.gada 14.decembrī

Apbedīts   

Raiņa kapos

Joma

literatūra, žurnālistika

Nodarbošanās

rakstnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

 

Vieta

Ipiķu muiža

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Rūjienas vidusskolā

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Talcis Ādolfs (1904.16.XI Ipiķu muižā - 1983.14.XII Rīgā, apbedīts Raiņa kapos) - rakstnieks.
Dzimis laukstrādnieku ģimenē. Mācījies Rūjienas vidusskolā, Rīgas pilsētas amatniecības skolā, 1931. gadā beidzis Rīgas Tautas augstskolas literatūras un žurnālistikas studiju. Bijis tautas augstskolas žurnāla "Signāls" faktiskais redaktors 1928-1930, 1930-1934 strādājis par literātu biedrības "Domas" valdes sekretāru , 1933-1934 vienlaikus arī par laikraksta "Dienas Lapa" redakcijas sekretāru. 1934-1940 bijis akciju sabiedrības "Riti" inkasents, 1940. gadā - laikraksta "Daugavas Vēstnesis" atbildīgais redaktors, 1941. gadā - laikraksta "Literatūras Avīze" redakcijas sekretārs. 2. pasaules kara laikā, cīnoties Sarkanās armijas pusē, kritis gūstā, bet atbrīvots; strādājis Priedaines kūdras fabrikā. 1944-1945 PSRS Literatūras fonda Latvijas republikāniskās nodaļas direktora vietnieks, 1945-1948 Padomju Latvijas Rakstnieku Savienības valdes sekretāra palīgs un vietnieks. 1949-1950 žurnāla "Bērnība" skolu daļas vadītājs, 1954-1956 laikraksta "Cīņa" speciālkorespondents. 1956-1965 Rakstnieku Savienības valdes sekretārs. Pēdējos 19 mūža gados strādājis Latvijas komitejā kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs- bijis komitejas valdes priekšsēdētājs un padomes vecākais. Vērtējis ārzemju latviešu rakstnieku (J. Bičoļa, Anšlava Eglīša, P. Jēgeres- Freimanes, J. Klīdzēja, N. Valtera u.c.) darbus, sacerējis feļetonus par latviešu emigrāciju. Rakstnieku Savienības biedrs (1940), LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks (1964).
Pirmā publikācija- stāsts "Vecā ķieģeļnieka jubileja" laikrakstā "Sociāldemokrāts"1928.22.-23.V. Pēc kara darbojies galvenokārt mākslinieciskā apraksta žanrā, arī stāstos, novelēs, tēlojumos pievērsies konkrētiem cilvēkiem un notikumiem- Atlantijas zvejniekiem, neskarto zemju apguvējiem, izlūkiem u.c. Izdotas grāmatas: "Dumpīgā grāmata" (1931), "Manas raibās dienas" (1958), "Tālajos ciemos" (1960), "Dižjūras kapteinis" (1962), "Tikšanās ar okeānu" (1964, pārstrādāts izdevumā "Ak vai, kā jūra krāc" 1984), "Ko šalc priedulājs" (1967), "Soļi tumsā" (1969, kopā ar F. Rekšņu), "Sūrie vēji" (1974) u.c., arī grāmatas bērniem. Sastādījis aprakstu krājumus, publicējis recenzijas, kritiskus apcerējumus par literatūras jautājumiem.

Citi darbi:
Stāstu un aprakstu izlase "Jaunības dienu pēdās" (1979).

Pseidonīmi: T. Ādams, Arkādijs Vica, Atāls, A. Tilmanis u.c.

   
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 587.lpp.
  • Melbārzdis J. Ievadam//tTalcis Ā. Jaunības dienu pēdās. R., 1979.
  • Pijols I. Mūžīga nemiera gars//Karogs, 1984, 11.
  • Ādolfam Talcim- 90/materiālu sagat. J. Landrāts//Rūjienas Vēstnesis, 1994, 11.XI.
  • Anerauds J. Ādolfa Talča piemiņai:16.XI 1904- 14.XII 1983/Jānis Anerauds//Karogs.-Nr.2,185.-187.lpp.


Elektroniskie resursi:

Ādolfa Talča darbi Valmieras un novadu bibliotēkās