Tūters, Eduards

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:47

Vārds   

Eduards

Uzvārds   

Tūters

Citas vārda formas   

Edvarts Tūters

Dzimis   

1893.gada 30.augustā

Miris   

1948.gada 1.martā

Apbedīts   

Ketskilas latviešu Brāļu kapos, Mineapolisā, ASV

Joma

 

Nodarbošanās

dzejnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Mazsalacas pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Jaunatnes muižas Rembauskas krogā

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Mazsalacas pilsētas skolā

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Tūters Eduards ( arī Edvarts Tūters; 1893.30.VIII Mazsalacas pag. Jaunates muižas Rembauskas krogā - 1984.1.III Mineapolisā, ASV, apbedīts Ketskilas latviešu Brāļu kapos) - dzejnieks
Dzimis rentnieka ģimenē. Beidzis Mazsalacas pilsētas skolu, strādājis par pienotavas vadītāju. 1. pasaules kara laikā dienējis latviešu strēlnieku pulkos un piedalījies brīvības cīņās. 1922-1924 ierēdnis Zemkopības ministrijā. 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, vēlāk izceļojis uz ASV. No 1958. gada darbojies tikai rakstniecībā. No 1913. gada presē publicētas nelielas korespondences. Pirmie dzejoļi iespiesti laikrakstā "Latvijas Sargs" 1919. gadā. Dzejoļu krājumos "Laika soļi" (1922), "Pie jūras" (1925), "Dvēseles silueti" (1928), "Vijole pagrabā" (1931), "Mūžības dārzos" (1939) intonatīvi nemainīga vientulības, sāpīgu skumju un rezignācijas izpausme, tieksme laimes un dzīves zūdamības motīvus iekļaut prātnieciskās sentencēs. Trimdā izdoti krājumi "Pēdas sniegā" (1963), "Ceļš uz mājām" (1968), "Straumes brīvībai" (1976) un dzejas grāmatas bērniem "Pasaka par velnēniem" un "Zēns ar pērtiķi" (abas 1947), kā arī dzejoļi, stāsti un tēlojumi jaunatnei "Trauciņš ar medu" (1951).

Citi darbi:
Dzejas izlase "Dzīvošu dziesmā" (1992).

   
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.-599.lpp.
  • Tūters E. [Autobiogrāfija]//trimdas rakstnieki. Kemptene, 1947.2. sēj.
  • Tūters E. Skice pašportretam//Pašportreti. Ņujorka,1965.
  • Zirnītis E. Edvarts Tūters-deviņdesmitgadnieks un viņa devums trimdas latviešu dzejai//Treji vārti, 1983,94.
  • Zirnītis E. Dzejnieka Edvarta Tūtera piemiņai//Tūters E. Dzīvošu dziesmā. B.v.1992.
  • Eduards Tūters//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-498.lpp.


   
Elektroniskie resursi:

Edvarta Tūtera dzejoļi žurnālā Jaunā Gaita nr.44, 1963  

Par Eduardu Tūteru Valmieras un novadu bibliotēkās