Viks

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:48

Vārds   

Viktors

Uzvārds   

Kalniņš

Citas vārda formas   

Viks

Dzimis   

1939.gada 1.aprīlī

Miris   

 

Apbedīts   

 

Joma

 

Nodarbošanās

rakstnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

Rīga

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

Dzīvo Dikļu pagasta "Medniekos"

Mācījās

 

Darbojās

Publicējis dzejoļus laikrakstā "Liesma"

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Viks (īst.v. Viktors Kalniņš, komponista Imanta Kalniņa brālis; dz. 1939.1.IV Rīgā) - rakstnieks. Komponista Imanta Kalniņa vecākais brālis

Dzimis strādnieku ģimenē. Beidzis Rīgas 7. strādnieku jaunatnes vakara vidusskolu(1957). Bijis montētājs, atslēdznieks Rīgas radiorūpnīcā (1955-58), strādājis Rīgas telefona centrālē (1959), arhitekta vietas izpildītājs Rīgas pilsētas izpildkomitejas celtniecības un arhitektūras nodaļā 1961-62). Sācis studēt angļu valodu un literatūru LVU Svešvalodu fakultātē (1958-61), dienējis armijā (1962-64), pēc tam atkārtoti uzsācis un pabeidzis studijas LVU Svešvalodu fakultātē (1965-72). 1966-68 strādājis par kurjeru PSRS Valsts bankas Rīgas pilsētas Maskavas nodaļā, 1972-73 par docētāju LVU Svešvalodu fakultātē, bijis inženieris ZA Botāniskajā dārzā (1973-74). Kopš 1974. gada profesionāli nodarbojas ar rakstniecību. Rakstnieku Savienības biedrs (1982). Dzīvo Dikļu pagasta "Medniekos".
Pirmais dzejolis "Pasaciņa" publicēts žurnālā "Liesma"1968. gadā (12.nr.). Izdoti dzejoļu krājumi "Komunikācijas" (1978), "Elektroniskais pagāns" (1986). Sērijā "Dzīvesstāsts un..." iznākusi grāmata "55% dzīvesstāsta + √1089 nepublicētiem dzejoļiem" (1997). Vika dzejā savdabīga pasaules un valodas izjūta saplūst ar autoram tuvo anglosakšu dzejas un latviešu folkloras estētikas tradīciju.
Viks veiksmīgi darbojies bērnu literatūrā, izdotas grāmatas: "Sarežģītais zvirbulēns" (1982), "Klaids pasaku zemē" (1983), "Zemūdens bara lielā diena" (1985, Pastariņa prēmija 1986, diploms Vissavienības konkursā par labāko bērnu grāmatu 1988. gadā), "Bana bana bala bala" (1987), "Dinīts nāk!" (1990, pirmā A. Lerha- Puškaiša literārā prēmija), "Dod man buču!" , "Tīdžerēns 'ņuks" (abas 1995), "Tornado ‘ņuks" (1996, ar autora zīmējumiem), "Priekš kaķiem" 1999), "Ūdensņuks" (2002). Sarakstījis tekstu grāmatai cittautu bērniem par Latviju "Look at Latvia" (2002, angļu valodā tekstu tulkojis O. Kalniņš).
Izdots stāstu krājums "Es raudu par tevi, Nik" (1990), grāmata "Kā es meklēju savējos jeb Pāru pasakas pieaugušajiem" (1990) un "Eņģelis zonā. Pāru pasakas pieaugušajiem" (1997, veltīta aktierim Edgaram Liepiņam). Sarakstījis dokumentālu tēlojumu un noveļu grāmatu "0.15 (Makšķerētāja dienasgrāmata)" (1993), līdzīgu tematiku turpina arī dokumentālu romānu cikls "No "Kalifornijas" līdz "Norvēģijai" - "Vasaras pils" , "Džungļu nakts varavīksne" (abi 1994),""Kalifornijas" kurss" (1995), "Kabatas formāta paradīzes" (1-2, 1997-2000) un romāns "T. Fucktors" (2000).
Pēc grāmatas "Sarežģītais zvirbulēns" motīviem veidota televīzijas zīmētā multiplikācijas filma ar tādu pašu nosaukumu (1983), pēc grāmatas "Zemūdens bara lielā diena" motīviem- pirmā pilnmetrāžas zīmētā multiplikācijas filma Latvijā "Ness un Nesija"(1991). Tulkojis no angļu valodas D. Bārtelma, Ē. Koldvela, S.B. Līkoka, A. Kristi un citu autoru darbus, atdzejojis V. Lampas, E. Kamingsa, K. Čerijas, S. Momadeja darbus, arī indiāņu tautasdziesmas.
Viks ir Liepājas teātra izrāžu "Princis un ubaga zēns"(1968), "Trīs musketieri"(1969), Valmieras teātrī iestudētās N. Gogoļa lugas "Precības"(1971) un daudzu citu dziesmu tekstu autors; dziesmu teksti apkopoti krājumā "Dziesma, ar ko tu sāksies?"(1996). I. Kalniņa rokoperas "Ei, jūs tur!"(1974, pēc V. Sarojana darba) un pēc Eiripīda traģēdijas veidotās operas "Ifigēnija Aulīdā"(1981) libreta autors. Rakstījis scenārijus TV raidījumiem "Pie mums viesos- Malēnijas TV"(1981-83), Rīgas kinostudijas dokumentālajai filmai "Imants Kalniņš"(1983), televīzijas dokumentālajām filmām "Gājputnu rudens"(1984) un "Pilsētnieces"(1985).
Regulāri publicē dzejoļus Valmieras rajona laikrakstā "Liesma".

    
Literatūra:

 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 630.-631.lpp.
 • Mana dzimtene ir mīlestība:[Saruna ar V.]/Pierakst. G.repše//labrīt, 1994, 31.III.
 • Dod man buču:[Saruna ar V.]/Pierakst. E. Zirnis//Sestdiena, 1996, 2.III.
 • Viks. Kā kurš to ņem//Bērnu rakstnieki stāsta par sevi. R., 2000. 2. d.
 • Satiec bērnus-rakstnieki un mākslinieki skolās.-Rīga:apg.Garā pupa,2004.-31.lpp.
 • Briedis Andris. Tā ir fantastika! : [Par rakstnieku Viku] // Liesma. - (1997). - 29.nov., 5.lpp.
 • Briedis Andris. Viņam ir ko teikt. Vēl daudzās grāmatās : [par rakstnieku Viku (Viktoru Kalniņu) sakarā ar 60 dz.d.] / tekstā stāsta Viktors Kalniņš // Liesma. - (1999). - 30.marts, 5.lpp. : ģīm.
 • Briedis Andris. Grāmatu nevar izstāstīt : [par tikšanos ar dzejnieku Viku Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nod. seminārā Valmierā] // Liesma. - (1999). - 9.apr., 4.lpp.
 • Krēsliņa Inna. Godina Viku : [par dzejnieka godināšanas svētkiem Dikļu (Valmieras raj.) kultūras namā] // Liesma. - (1999). - 14.apr., 4.lpp.
 • Briedis Andris. Garīgi kopt sevi : [par tikšanos ar rakstnieku Viku Valmieras vakara (maiņu) vidusskolā] // Liesma. - (2001). - 2.febr., 4.lpp.
 • Kalniņš, Viktors. Kreklā ar pildspalvu un Eriku :[par savu darbu stāsta rakstnieks (pseid. Viks)] / Viktors Kalniņš ; pierakst. Valdis Aleksandrovs // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.69 (2004, 22.marts), 11.lpp.
 • Kalniņš, Viktors Kad netieku lietots - viļos :[saruna ar dzejn. V.Kalniņu] / pierakst. Aleksandrs Matulis // Neatkarīgā Rīta Avīze - 1999. - 11.sept. 14.lpp. - ( Piel. "Mēs" Nr. 36 ).
 • Kalniņš, Viktors Dzejas laika saruna vai jūlijs septembrī :[saruna ar dzejn. un rakstn. V.Kalniņu] / pierakst. Inguna Spuleniece // Kurzemnieks - 1999. - 18.sept. 4.lpp.
 • Kalniņš, Viktors Lauku aristokrāts VIKS :[Par privāto dzivi : Saruna ar dzejn. un prozaiķi V.Kalniņu (pseid. Viks)] / pierakst. Antra Krastiņa // Sievietes Pasaule - 1998. - Nr. 5 22.-24.lpp.
 • Kalniņš, Viktors. Mana dzimtene ir mīlestība :[Saruna ar rakstn. V.Kalniņu (Viks)] / Pierakst. Gundega Repše // Labrīt - 1994. - 31.martā. -- 18.lpp.
 • Kalniņš, Viktors. Krēslas stundā pie Vika :[Saruna ar rakstn. V. Kalniņu] / Mater. sagat. M.Mežaka // Liesma - 1993. - 12.martā
 • Burve, Anda. Skumjš un pieredzējis :[par dzejnieku Viku : sakarā ar dzejoļu grām. "Nevis" iznākšanu] / Anda Burve ; tekstā stāsta Viks // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.91 (2004, 19.apr.), 12.lpp.
 • Čaklais, Māris Viks - lielais bračka un trakais, sestais dzimenes bums :[stāsta dzejn. un saruna ar komp. I.Kalniņu : sakarā ar dzejn. Vika (īst.v. Viktors Kalniņš) 60.dz.d.] / Māris Čaklais, Imants Kalniņš // Neatkarīgā Rīta Avīze - 1999. - 8.apr. 5.lpp.
 • Viks, Kā kurš to ņem :fragm. no topošās rakstnieku biogr. 2.grām. "Rakstnieki stāsta par sevi" // Kurmītis - 2000. - Nr.2 (febr.) 16.-17.lpp.
 • Viks, Manī tagad ir liels miers :[Par bērnu audzināšanu un privāto dzīvi : Saruna ar dzejn. Viku (īst. v. Viktors Kalniņš)] / pierakst. Vita Beļavniece // Mans Mazais - 1997. - Nr. 12 6.-9.lpp.
 • Viks, Viks :[Latv. rakstn. Vika un amer. rakstn. Ričarda Baha sarakste] / Viks, Ričards Bahs - Saturs: Dārgo Vik! : 1982.g. 4.VII; "Dārgo Vik..." : 1985.g. 11.janv.; "Dārgo Vik..." : 1985.g. 23.apr.; "Dārgo Vik..." : 1985.g. 10.aug.; "Dārgo Vik..." : 1985.g. 13.nov.; Dārgo Ričard! : 1987.g. 15.janv.; "Dārgo Vik..." : 1987.g. 4.febr.; "Dārgo Ričard..." : 1987.g. 18.martā // Literatūra. Māksla. Mēs - 1996. - 29.aug./5.sept. 6.-7.lpp.


Elektroniskie resursi:

Vika darbi Valmieras un novadu bibliotēkās