Vīksna, Vita

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:49

Vārds   

Vita

Uzvārds   

Ziediņa

Citas vārda formas   

Vita Vīksna, prec. Cīrule

Dzimis   

1935.gada 11.augustā

Miris   

2010. gada 4. februārī

Apbedīts   

 

Joma

lauksaimniecība, filoloģija

Nodarbošanās

dzejniece

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Alūksnes rajons Annas pagasts

Pilsēta

 

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

Strādājusi lauksaimniecības nozarē un žurnālistikā - Valmieras rajona presē, Valmieras rajona laikrakstā "Liesma"(1961-1965)

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Vīksna Vita (dz. Ziediņa, prec. Cīrule-1935.11.VIII Alūksnes raj. Annas pag.) - dzejniece.
Beigusi Stāmerienas lauksaimniecības tehnikumu (1953), LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu (1965). Strādājusi lauksaimniecības nozarē un žurnālistikā- Alūksnes un Valmieras rajona presē (Valmieras rajona laikrakstā "Liesma" no 1961. līdz 1965. gadam), radio un televīzijā, 1980-1988 laikrakstā "Rīgas Balss", pēc tam līdz 1990. gadam laikrakstā "Malienas Ziņas". Pensionējusies, dzīvoja Alūksnes rajona Annas pagasta Kadilās.
Pirmie dzejoļi publicēti 1956. gadā. Izdoti dzejoļu krājumi "Manas baravikas" (1969), "Zemes zaļā laime" (1974), aprakstu un tēlojumu grāmata "Pirmā pilsēta" (1975), "Cerības atgriešanās" (1995). Dzejoļos, kas rakstīti klasiskās panta formās un verlibrā, akcentēta liriskā varoņa tiekšanās pēc tradicionālām ētiskām vērtībām, intīmo izjūtu sabalsojums ar dabas norisēm. 2007. gadā izdotā grāmata „Cildinājums” ir veltījums dzimtajai pusei un tās jaukajiem cilvēkiem. Periodikā publicēti Vīksnas stāsti.

  
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 632.lpp.
  • Vīksna V. Tātad/A. Brieža iev.//Liesma, 1995, 9.VIII.
  • Blaumane R. Mūžs uzrakstīts dzejoļos un stāstos:[tekstā saruna ar V.V. un fragments no dienasgrām.]//Neatkarīgā Rīta Av., 2001, 5.VI.
  • Balaņuka, Ina Pēcpusdiena ar Vitu Vīksnu :[par tikšanos ar dzejn. Annas pag. bibl. (Alūksnes raj.)] // Malienas Ziņas - 2001. - 15.dec. 2.lpp.
  • Blaumane, Rita,. Mūžs uzrakstīts dzejoļos un stāstos :[par dzejn., rakstn. Vitu Vīksnu] / tekstā saruna ar V.Vīksnu un fragm. no dienasgrām. // Neatkarīgā Rīta Avīze - 2001. - 5.jūn. [1.]lpp. - ( Piel. "Hedvigas kundzes avīze" Nr.23 ).
  • Engelsa, Solvita. Ilzenieši tiekas ar dzejnieci Vitu Vīksnu :[par tikšanos Ilzenes pagasta bibliotēkā (Alūksnes raj.)] / Solvita Engelsa // Malienas Ziņas. - Nr.48 (2004, 24.apr.), 2.lpp.
  • Glazkova, Lidija Emocijas atklāj rakstot :[par tikšanos Alūksnes pils. bibl. ar dzejn. Vitu Vīksnu] / tekstā stāsta V.Vīksna // Malienas Ziņas - 2000. - 9.maijs 2.lpp.
  • Vīksna, Vita. Katram vārdam ir milzīga nozīme :[stāsta dzejn.] / pierakst. Ginta Alberte // Dzirkstele - 1999. - 21.dec. 9.lpp.
  • Vīksna, Vita. Dāvana novadniekiem :[Saruna ar rakstn. V.Vīksnu] / Pierakst. Anna Celmiņa // Malienas Ziņas - 1994. - 5.martā.

 
Elektroniskie resursi:

Vitas Vīksnas darbi Valmieras un novadu bibliotēkās