Ziediņa, Ieva

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:50

Vārds   

Ieva

Uzvārds   

Ziediņa

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1850? gadā

Miris   

1873.gada 23.jūlijā

Apbedīts   

 

Joma

 

Nodarbošanās

literāte

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras apriņķis

Pilsēta

 

Vieta

 

Mājas

"Kalna Ziediņi"

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Valmieras meiteņu (vācu) skolā

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Ziediņa Ieva - (dzim. 1850(?) Valmieras apriņķa "Kalna Ziediņos"- 1873.23.VII turpat)- literāte.
Biogrāfiskās ziņas - hipotētiskas - dzimusi Kalna Ziediņu māju saimnieku ģimenē, mācījusies Valmieras meiteņu (vācu) skolā,1870 iepazinusies ar Mārtiņu Lapu, mirusi ar tuberkulozi. Plašākas ziņas par personību sniegtas M.Lapas atmiņu rakstā "Ziediņu Ieva" (laikr."Baltijas Vēstnesis",1878,4./16I-8./20II). Iespējams, ka tajā izmantotais Ziediņu Ievas vārds ir raksta autora dots literārais pseidonīms. Ar Ziediņu Ievas vārdu M.Lapas krājumā  "Mīlestības un mīlestības gaudu dziesmas" 2.d.(1877) ievietoti 9 dzejoļi - sentimentālisma tradīcijai atbilstošas skumju caurvītas dziesmiņas par traģisku mīlestību.
Ziediņu Ievu savos apskatos par latviešu sievietēm kultūrā iekļāvis J.Ķelpe un L.Brante.

 
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.-Rīga,Zinātne.-2003.-662.lpp.
  • Limane L. Lapas Mārtiņa un Ievas Ziediņas ceļus apārstaigājot//Letonica,2000/2001,6/7.