Bazankurs, Filips

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 10:00

Vārds   

Fīlips Johans

Uzvārds   

Bazankūrs (Bazancourt)

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1721

Miris   

18.11.1781

Apbedīts   

 

Joma

Daiļamatniecība

Nodarbošanās

Sudrabkalis

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras apriņķis

Pilsēta

 

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

Dzīvojis Valmierā

Mācījās

 

Darbojās

1752.g. iestājies jaunizveidotajā Valmieras apvienoto amatu cunftē

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

Bazankūra darbiem, kas saglabājušies Valmieras un Rubenes luterāņu baznīcā, ir izteikti funkcionāls raksturs, skops dekors. Meistarazīme – iniciāļi PIB.

Apbalvojumi

 

Bazankūrs (Bazancourt) Fīlips Johans
Sudrabkalis
          
Dz. 1721.gadā
Miris 1781.gada 18.nov.

Bazankūra vectēvs ieceļojis no Francijas un strādājis par deju skolotāju Tērbatā un Pērnavā. Tēvs – kambarsulainis, vēlāk – tirgotavas īpašnieks Valmierā. Mācījies K.Deja darbnīcā Rīgā (1736 – 41). No 1745 nodarbojies ar amatu patstāvīgi. 1749 ieguvis Valmieras pilsoņa tiesības un salaulājies ar Annu Barbaru Ēbergu no Tērbatas. 1852 iestājies jaunizveidotajā Valmieras apvienoto amatu cunftē, 1768 – Pērnavas zeltkaļu cunftē par līdzmeistaru. No 1781 Bazankūra darbnīcu vadījusi un turējusi krogu viņa atraitne, pie kuras 1783 iestājies darbā dēls Gustavs Ādolfs Bazankūrs (1760 – 1815). Bazankūra darbiem, kas saglabājušies Valmieras un Rubenes luterāņu baznīcā, ir izteikti funkcionāls raksturs, skops dekors. Meistara zīme – iniciāļi PIB.
Sagat. V.Vilīte

Avots:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. - Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. - ("Latvija un latvieši"). 1.sēj. A - Kal. - 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8