Birzgalis, Reinis

Last changed on Tr, 12/06/2019 - 09:47

Vārds   

Reinis

Uzvārds   

Birzgalis

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

03-06-1907

Miris   

31-05-1990

Apbedīts   

 

Joma

Teātra māksla, vizuālā māksla

Nodarbošanās

Grafiķis, aktieris, režisors

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras apriņķis

Pilsēta

 

Vieta

Burtnieku pagasts

Mājas

Zvārtes pusmuiža

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Valmieras privātģimnāzijā

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

Ilustrējis t.dz., („Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās”)
Iestudējis: Raiņa Krauklītis (1954, arī Svešzemnieka lomā), R.Blaumaņa Skroderdienas Silmačos (1956, 1978, arī Pindakalomā).  Dailes teātra aktieris (1927–44). Tēlojumam raksturīgs izteiksmīgs grims un plastika.

Apbalvojumi

 

Birzgalis Reinis
Grafiķis, aktieris, režisors
Dz. 1907.gada 3.jūn. Valmieras apr. Burtnieku pag. Zvārtes rentes pusmuižā.
Miris 1990.gada 31.maijā Bostonā, ASV.

Lauksaimnieka dēls. Beidzis Valmieras privātģimnāziju. Pēc dramaturģijas kursu beigšanas strādājis Dailes teātrī, kur atveidojis galvenokārt komiskas lomas. Mākslā popularitāti ieguvis ar tautasdziesmu ilustrācijām (tuša, akvarelis) žurnālā „Atpūta”. 1943 izdevis grāmatu ar 495 zīmējumiem „Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās” (1971 ASV, 1990 Rīgā). 1944 emigrējis uz Vāciju; bijis Eslingenes latviešu teātra aktieris. 1950 pārcēlies uz ASV. Bijis viens no Amerikas latviešu teātra Bostonas ansambļa dibinātājiem un vadītājiem (no 1951). Ilustrējis T.Zeltiņa, J.Širmaņa, R.Skujiņas u.c. autoru bērnu grāmatas. Zīmējis šaržus, karikatūras laikrakstam „Laiks”, „Latvija Amerikā”, izdevis karikatūru krājumu „Letiņš trimdā” (1977). Zīmējumi asprātīgi, labsirdīga humora pilni, dažkārt izmantotas arī alegorijas, zemteksti. Sarakstījis atmiņu grāmatu „Šoreiz bez grima” (1981) un rokasgrāmatu "Grimēšanas pamācības" .
Sagat. I.Ņefedova
7.06.1997.gadā dzimtajās mājās " Zvārtēs" atklāta piemiņas plāksne.

Avoti:

 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. - Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. - ("Latvija un latvieši"). 1.sēj. A - Kal. - 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8
 • Birzgalis, Reinis,  Šoreiz - bez grima : atmiņas / Reinis Birzgalis ; Reiņa Birzgaļa ilustrācijas. Rīga : Liesma, 1992. 186, [1] lpp., [32] lpp. il. : il. ; 21 cm. ISBN 541001006X.
 • Birzgalis, Reinis,  Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās / [Jāņa Aneraudaiev.]. Rīga : Liesma, 1990. 167 lpp. : il. ; 20 cm.
 • Birzgalis, Reinis,  Letiņš trimdā : kopoti darbi un nedarbi / Reinis Birzgalis. [Bruklina] : Grāmatu draugs, 1977. 173 lpp. : il. ; 23 x 16 cm
 • Birzgalis, Reinis,  Reiņa Birzgaļa grimēšanās pamatmācība / Reiņa Birzgaļa ilustrācijas. Čikāga : Otto Krolla izdevniecība, 1957. 113, [2] lpp. : il. ; 16 cm.
 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. - Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. - ("Latvija un latvieši"). 1.sēj. A - Kal. - 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-

Analītika:

 • Liepnieks, Laimonis.  "Esmu jums atklājies kā atvērta grāmata..." : [Valmieras raj. Burtnieku] Novadnieka akt. un graf. Reiņa Birzgaļa [1907-1990] piemiņai / tekstā R.Birzgaļa vēstules L.Liepniekam.  Liesma, 1991, 26., 28.jūn
 • Kainaizis, Vents.  Reinis Birzgalis, tas lielais zobgalis : [Par latv. humoristu (1907-1990) / Il. R.Birzgalis].  Rīgas Balss, 1994, 4.febr. -- 15.lpp.
 • Pamše, Kārlis.  Kas man ir Latvija? : [Par latv. izcelsmes akt. un grafiķi (ASV) Reini Birzgali / Kārlis Pamše ; Tekstā R.Birzgaļa atmiņas].  Izglītība, 1990, 8.aug., 8.-9.lpp.
 • Briedis, Andris.  Daudziem talantiem - 100 : [sakarā ar gaidāmajiem māksl., aktiera, rež. Reiņa Birzgaļa (1907-1990) 100.dz.d. atceres pasākumiem Burtniekos (Valmieras raj.)] / Andris Briedis ; ar R.Birzgaļa zīm..  Liesma, Nr.77 (2007, 23.maijs), 6.lpp. : zīm. ISSN 1691-0397.
 • Birzgalis, Reinis.  Reinim Birzgalim 101 : [fragm. no teātra aktiera, ilustratora, karikatūrista (1907-1990) grām. "Šoreiz - bez grima. Atmiņas" : sakarā ar 101.dz.d.] / Reinis Birzgalis.  Dadzis, Nr.7 (2008), 16.-17.lpp. : ģīm. ISSN 1691-2519.
 • Galiņš, Ivars.  Reiņa Birzgaļa dzīvās tautasdziesmas : Draudzīgais aicinājums Bostonā : [par Bostonas Latviešu skolas rīkoto pasākumu (ASV)] / Ivars Galiņš.  Laiks, Ņujorka, Nr.7 (2012, 11./17.febr.), 7.lpp. : il. ISSN 1089-8832
 • Rokpelnis, Alberts,  Kāda Vidzemes bērna atmiņas par 1914.gadu : [par aktieri, grafiķi, karikatūristu Reini Birzgali (1907-1990) un viņa atmiņām par Pirmā pasaules kara sākumu Vidzemē] / Alberts Rokpelnis ; tekstā fragm. no R.Birzgaļa grām. "Šoreiz bez grima" ; ar R.Birzgaļa zīm..  Liesma Piel. "Valmierietis", Nr.148 (2014, 24.sept.), 6.lpp. : ģīm., zīm. ISSN 1691-0397


Bibliogrāfija:
Pamše K. Kas man ir Latvija? // Izglītība, 1990, 8.VIII.

Elektroniskie resursi:

Par Reini Birzgali