Cepurīte, Vera

Last changed on Ce, 01/01/1970 - 03:00

Vārds   

Vera

Uzvārds   

Cepurīte

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

17-04-1915

Miris   

26-12-1993

Apbedīts   

Rīgas Meža kapi

Joma

Ādas apdare

Nodarbošanās

Ādas apdares māksliniece

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras apriņķis

Pilsēta

 

Vieta

Kokmuižas pagasts

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

Viena no pirmajām sākusi strādāt ar cūkādas šķeltni, meklējot jaunas rotājošās iespējas (ādu dedzināšana, krokošana, faktūru mozaīkas veidošana). Cepurītes iesietās grāmatas (A.Kivi „Septiņi brāļi”, Š. deKostēra „Leģenda par Pūcesspieģeli”) pieder pie 60. – 70. gados ādā iesieto grāmatu labākajiem paraugiem.

Apbalvojumi

 

Cepurīte Vera
Ādas apdares māksliniece
          
Dz. 1915.gada 17.apr. Valmieras apr. Kokmuižas pag.
Mirusi 1993.gada 26.dec. Rīgā.

1934 beigusi Cesvaines ģimnāziju. 1936 – 40 mācījusies Rīgas valsts daiļamatniecības vidusskolā Ādas darbu un grāmatsiešanas nodaļā pie V.Zostas, A.Purmaļa, A.Dzērvīša. 1944 – 72 strādājusi Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā, apmācot ādas mākslas un grāmatsiešanas specialitātēs gandrīz visus republikā pazīstamākos vecākās un vidējās paaudzes māksliniekus. Izstādēs piedalījusies no 1960. Darbi eksponēti republikas, bij. PSRS, kā arī ārzemju mākslas izstādēs. Mākslinieces 70 gadu jubilejā 1985 Rīgā noorganizēta Cepurītes un viņas audzēkņu darbu izstāde. Mākslinieku savienības biedre no 1967. Daiļradē Cepurīte akcentējusi materiāla savdabīgās, estētiskās kvalitātes, pakļaujot tām atturīgu rotājumu un krāstoni. Viena no pirmajām sākusi strādāt ar cūkādas šķeltni, meklējot jaunas rotājošās iespējas (ādu dedzināšana, krokošana, faktūru mozaīkas veidošana). Cepurītes iesietās grāmatas (A.Kivi „Septiņi brāļi”, Š. de Kostēra „Leģenda par Pūcesspieģeli”) pieder pie 60. – 70. gados ādā iesieto grāmatu labākajiem paraugiem.
Sagat. B.Sturme
 

Avots:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. - Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. - ("Latvija un latvieši"). 1.sēj. A - Kal. - 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8.

Analītika:

  • Vera Cepurīte : [Māksl. : 1915-1993 : Nekrologs]    Paraksts: Ādasmākslinieki  Literatūra un Māksla, 1994, 7.janv.


Bibliogrāfija:

  • Sturme B. Ādas plastikas meistare // Lit. un Māksla, 1970, 6.XI.