Kalmīte, Jānis

Last changed on Ce, 01/01/1970 - 03:00

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Kalmīte

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

02-03-1907

Miris   

03-07-1996

Apbedīts   

Valmieras centra kapos

Joma

Glezniecība

Nodarbošanās

Gleznotājs

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras apriņķis

Pilsēta

 

Vieta

Kauguru pagasts

Mājas

"Vanagi"

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Kauguru pamatskolā un Valmieras komercskolā

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

Daļu savu darbu Kalmīte 1980 atdāvinājis Valmieras muzejam.
Pievērsies lauku dzīves ainām, lauku ainavām. Darinājis arī klusās dabas. Vēlāk gleznojis vienu priekšmetu: labības kūli, siena gubu, visbiežāk – arklu un riju, pārvēršot tos par tautas vēstures, tautas gara, darba tikuma un spēka simboliem. Šos darbus var interpretēt arī kā protestu pret Latvijas un tās kultūras iznīcināšanu apspiestības gados. Izmēros nelielajām, bet monumentālajām kompozīcijām raksturīgs temperamentīgi impulsīvs, pastozs triepiens (bieži tam tiek lietots paletes nazis), vienkāršotu, nereti plakanisku formu lietojums, uz kontrastiem balstīts, piesātināts kolorīts (Ž.Ruso) mākslas ietekme.

Apbalvojumi

1966 ieguvis Ziemeļamerikas latviešu Kultūras fonda goda balvu (par gleznu „Arkls”). 1987 ievēlēts par Amerikas latviešu mākslinieku apvienības goda biedru.

Kalmīte Jānis
Gleznotājs
          
Dz. 1907.gada 2.martā Valmieras apr. Kauguru pag.
Miris 1996.gada 3.jūl. ASV, pārapbedīts 1998 Valmieras centra kapos.

Dzimis lauksaimnieka ģimenē. Meita Lelde Alīda – gleznotāja. 1935 beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Ģ.Eliasa Figurālās glezniecības meistardarbnīcu; diplomdarbs – „Āboliņa vešana”. Strādājis par zīmēšanas skolotāju vairākās Rīgas ģimnāzijās. Mūksalas mākslinieku biedrības biedrs. 1944 emigrējis uz Vāciju, 1950 izceļojis uz ASV. Daiļrades sākumā Ģ.Eliasa ietekmē pievērsies lauku dzīves ainām, lauku ainavām. Darinājis arī klusās dabas. Vēlāk gleznojis vienu priekšmetu: labības kūli, siena gubu, visbiežāk – arklu un riju, pārvēršot tos par tautas vēstures, tautas gara, darba tikuma un spēka simboliem. Šos darbus var interpretēt arī kā protestu pret Latvijas un tās kultūras iznīcināšanu apspiestības gados. Izmēros nelielajām, bet monumentālajām kompozīcijām raksturīgs temperamentīgi impulsīvs, pastozs triepiens (bieži tam tiek lietots paletes nazis), vienkāršotu, nereti plakanisku formu lietojums, uz kontrastiem balstīts, piesātināts kolorīts (Ž.Ruso) mākslas ietekme. 1966 ieguvis Ziemeļamerikas latviešu Kultūras fonda goda balvu (par gleznu „Arkls”). 1987 ievēlēts par Amerikas latviešu mākslinieku apvienības goda biedru. Daļu savu darbu Kalmīte 1980 atdāvinājis Valmieras muzejam.
Sagat. I.Ņefedova
 

Avoti:

 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. - Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. - ("Latvija un latvieši"). 1.sēj. A - Kal. - 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8.
 • Kalmīte, Lelde Alīda,  Jānis Kalmīte / Lelde Alīda Kalmīte. UnitedStatesofAmerica : Lelde Kalmīte, [2007?] 100 lpp., [24] lpp. krās. il. : il. ; 29 cm.
 • Jānis Kalmīte : Oļģerta Saldava, Jāņa Krēsliņa, Pētera Aigara, Jura Soikāna,Ilonas Leimanes, Knuta Lesiņa apcerējumi, Elzas Ķezberes dzejolis un 10 melnbaltas ilustrācijas / Jāņa Zvirbuļa zīm. [Mineapole] : Sēļzemnieks, 1957. [32] lpp. : il., portr. ; 19 cm.
 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atb.red. Andris Vilsons : [3 sējumos]. - Rīga : Latvijas Enciklopēdija, 1996. - (Latvija un latvieši). 2.sēj. Kal - Rum. - 239 lpp. : il.  ISBN 5-89960-059-4.

Analītika:

 • Avens, Voldemārs.  [Jānis] Kalmīte - glezniecības simbolists : [par Leldes Kalmītes Alīdas monogr. "Jānis Kalmīte" (Čikāga : Aut. izd., 2007)] / Voldemārs Avens.  Jaunā Gaita, Toronto, 53.gadagāj., Nr.1 (2008, marts), [27.], 38.-39.lpp. : il. ISSN 0448-9179.
 • Sildegs, Arnolds.  Septiņdesmitpiektais gads rijas pavēnī : [gleznotājam] Jānim Kalmītem 75 gadi : [ASV] / Arnolds Sildegs.  Latvju Māksla, Rockville, MD, Nr.10 (1983), 922.-923.lpp. : il.
 • Kalmīte, Lelde.  Māksliniekam novadniekam Jānim Kalmītem - 100 : [par gleznotāju Jāni Kalmīti (1907-1996) un viņa meitu māksl. Leldi Kalmīti] / Lelde Kalmīte.  Liesma, Nr.81 (2007, 30.maijs), 8.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0397. ( Piel. "Valmierietis" ).
 • Pakule, Inese.  Jānim Kalmītem un viņa rijām aprit 100 : [par gleznotāja Jāņa Kalmītes (1907-1996) 100.dz.d. velt. izstādes atklāšanu Valmieras Novadpētniecības muzejā] / Inese Pakule ; tekstā stāsta māksl. meita, gleznotāja Lelde Kalmīte.  Liesma, Nr.75 (2007, 19.maijs), 9.lpp. ISSN 1691-0397.
 • Punkstiņš, Uldis.  Divu kauguriešu jubilejas : [par gleznotāju Jāni Kalmīti (1907-1996) un dzejnieku, žurnālistu Kārli Eliāsu (1899-1985)] / Uldis Punkstiņš.  Liesma, Nr.32 (2007, 27.febr.), 10.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0397.
 • Landmane, Marta  Meistaram : [glezn. Jānim Kalmītem]  Liesma, 1998, 29.aug. 8.lpp.
 • Kalmīte, Lelde.  Jānis Kalmīte : Personāls memuārs : [Par glezn. J.Kalmīti]  Māksla, 1995, 7.-10.lpp.
 • Grīna, Māra  Gleznotājs Jānis Kalmīte : [sakarā ar 85.gadskārtu]  Labietis (ASV), 1992, Nr.84 2945.-2947.lpp. il.
 • Zāle, Klāra  Ja tā notiktu : Jānim Kalmītem ;ar red. iev.  Literatūra un Māksla, 1991, 13.dec. 7.lpp.
 • Aigars, Pēteris.  Traģiskā latviešu rija : [Par glezn. Jāņa Kalmītes darbiem]  Karogs, 1990, Nr.3, 186.-187.lpp. ISSN 0132-6295.
 • Grasmane-Būmane, Ilze.  Kas Jānis Kalmīte varēja būt Latvijai? : [Par latv. izcelsmes glezn. (ASV)]  Lauku Dzīve, 1990, Nr.6, 8.-[9.]lpp.
 • Liepnieks, Laimonis.  Šķērsojis jūras trejdeviņas... : [Sakarā ar glezn. Jāņa Kalmītes (ASV) 80.dz.d.]  Liesma, 1987, 15.maijs.


Bibliogrāfija:

 • Jānis Kalmīte: Rakstu krāj. Mineapole, 1957.
 • Sildegs A. Jānis Kalmīte // Latvju māksla, 1979, 6.
 • Aigars P. Traģiskā latviešu rija // Karogs, 1990, 3.
 • Siliņš J. Latvijas māksla, 2. Stokholma, 1990.


Elektroniskie resursi: