Kalniņa, Māra

Last changed on Ce, 01/01/1970 - 03:00

Vārds   

Māra

Uzvārds   

Kalniņa

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

14-06-1948

Miris   

 

Apbedīts   

 

Joma

Tēlniecība

Nodarbošanās

Tēlniece

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras apriņķis

Pilsēta

 

Vieta

Augstrozes ciems

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

LMA LF asoc.prof. tēlniece Māra Kalniņa

Apbalvojumi

 

 

 

 

Kalniņa Māra
Tēlniece
          
Dz. 1948.gada 14.apr. Valmieras apr. Augstrozes c.

Mācījusies Tautas tēlniecības studijā (no 1967; vad. L.Dzeguze), beigusi Latvijas valsts Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu (1978); diplomdarbs – „Šūpoles” (vad. V.Albergs). Izstādēs piedalās kopš 1978. Mākslinieku savienības biedre kopš 1984. Kopš 1978 dzīvo Rēzeknē. Strādā Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā (kopš 1978), arī Latvijas valsts Mākslas Akadēmijas Latgales filiālē (kopš 1990). Strādā gk. medaļu mākslā („Pārvērtība”, 1981; „Artūrs Bērnieks”, 1982; „Andrejs Pumpurs”, 1989; „Alberts Kronenbergs”, 1992). Veido arī stājskulptūras, kurās jūtama nosliece un simbolisku vispārinājumu („Mīlestība”, 1981). Ieceres īsteno gk. kokā, retāk akmenī. Veidojusi arī dekoratīvus darbus (dekoratīva kompozīcija Rēzeknes viesnīcā, 1992). Izstāde Jāsmuižā (1984, kopā ar E.Pauru un H.Svilāni).
Sagat. L.Bremša
 

Avoti:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. - Rīga: Latvijasenciklopēdija, 1995. - ("Latvija un latvieši").1.sēj. A - Kal. - 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8.
  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atb.red. Andris Vilsons : [3 sējumos]. - Rīga : Latvijas Enciklopēdija, 1996. - (Latvija un latvieši). 2.sēj. Kal - Rum. - 239 lpp. : il.  ISBN 5-89960-059-4.


Analītika:

  • Kalniņa, Māra.  Ardarbuapsēstie... Laimīgie : [sarunaartēlnieci] / MāraKalniņa ; pierakst. DanutaDombrovska.  RēzeknesVēstis, Nr.141 (2006, 19.okt.), 10.lpp. : ģīm. ISSN 1407-9488.