Nozīmīgas personības TRIKĀTAS pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. līdz 1991. gadam

Trikāta vienmēr ir bijusi ekonomiski spēcīga, attīstīta saimniecība ar augstu zemkopības kultūru un čakliem lauku cilvēkiem, kas Trikātas vārdu godam nesuši cauri laikiem. Jaunieši izmācījās un atgriezās savā dzimtajā pusē. Bija laiki, kad 90% vadošie kadri, kas strādāja kolhozā bija savulaik auguši Trikātā. Bija kolhozā personības, kas prata saliedēt speciālistus, cilvēkus vienota kopīga mērķa sasniegšanai. … Turpināt lasīt Nozīmīgas personības TRIKĀTAS pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. līdz 1991. gadam