Baltijas ceļam – 30. Mazsalacas novads

Prezentācija par Mazsalacas novada iedzīvotāju piedalīšanos akcijā “Baltijas ceļš” veidoja Mazsalacas pilsētas bibliotēka (vadītāja Zane Berga). Mazsalacas pilsētas bibliotēkas projekta “Stāstu bibliotēkas” ietvaros rīkotais pasākums “Baltijas ceļam – 30”. Pasākuma dalībnieku stāsti. Mazsalaciešu atmiņu apkopojums par dalību akcijā “Baltijas ceļš”. Anketas forma un atbildes.