Lapiņš, Jānis Eduards

 

Vārds   

Jānis Eduards

Uzvārds   

Lapiņš

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1885.gada 25.jūnijā

Miris   

1941.gada 11.novembrī

Apbedīts   

Meža kapos

Joma

pedagoģija, ekonomija

Nodarbošanās

publicists, rakstnieks, pedagogs

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Veselavas pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Pintuļi

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

E.Liepiņa reālskola Valmierā

Darbojās

Skolotājs Valmieras tirdzniecības skolā, sieviešu ģimnāzijā un reālskolā

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis

Dzīve un radošā darbība:

Lapiņš Jānis Eduards (1885.25.VI Veselavas pag. Pintuļos - 1941.11.XI Rīgā, apbed. Meža kapos) - publicists, rakstnieks, pedagogs.

Dzimis skolotāja ģimenē. Mācījies vietējā pagastskolā (1889), Raunas draudzes skolā (1902), K.Millera (Cēsīs) un E.Liepiņa (Valmierā) reālskolā. 1905 Pēterburgā ieguvis mājskolotāja tiesības vēsturē un matemātikā. 1905-10 skolotājs Cēsīs, Rīgā, Valkā. 1910-15 studējis Maskavas Komercinstitūtā, iegūstot ekon. Zinātņu kandidāta grādu. 1914-15 studējis literatūru A.Šaņavska Maskavas Tautas universitātē. No 1915 rudens skolotājs Valmieras tirdzniecības skolā, sieviešu ģimnāzijā un reālskolā, nodibinājis pirmo Tautas universitāti Latvijā. 1917 VI Maskavā piedalījies nacionāldemokrātu partijas dibināšanā. Darbojies Vidzemes zemes padomē un Latviešu pagaidu nacionālajā padomē (1917-18). 1919-32 Jelgavas klasiskās ģimnāzijas direktors, studējis Vīnes un Leipcigas universitātēs (1922-23). 1932-35 Tukuma valsts ģimnāzijas un komercskolas direktors. 1935-39 Rīgas 1.pilsētas ģimnāzijas direktors. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1926).
Piedalījies dažādu preses izdevumu organizēšanā un rediģēšanā: laikraksta "Kāvi" redaktors (1910-12), "Līdums" (1915-17) redakcijas loceklis, "Zemgalietis" izdošanas organizators un redaktors (1919-21), "Jaunais Zemgalietis" redakcijas loceklis (1923-30) un faktiskais redaktors (1930), žurnāla "Sējējs" redaktors (1935-39). Darbojies mākslinieku un rakstnieku biedrībā "Zaļā vārna", bijis tās literārās sekcijas vadītājs.
Pirmā publikācija - "Tumša lapa pagātnē" par zemnieku nemieriem Vidzemē 19.gs. 1.pusē laikraksta "Galvas Pilsētas Avīzes" 1906.20.I/2.II.-31.I/13.II. Pirmā grāmata - publicistiska apcere "Latvija mijkrēslī" (1917). Stāsti, kā arī publicistika, nereti ar polemisku ievirzi, publicējies periodikā. Garais stāsts "Šķīstīšanas ugunīs" (laikraksts "Jaunā Dienas Lapa" 1914) izraisīja polemiku sava laika presē. Publicistika (gan pirmpublicējumi, gan arī atkārtoti publicētā) apkopota krājumā "Laikmetīgais un mūžīgais" (1934), "Atdzimšana" (1935), "Sapņi un īstenība. Ceļā uz Latvijas valsti" (1938). Rediģējis rakstu krājumu "Jaunais nacionālisms" (1936) u.c. Sastādījis K.Ulmaņa rakstu izlases "Jaunatnei"(5 izd., 1936-38) un "Uzvaras ceļš" (1939, to mēdza pasniegt kā valdības dāvanu pamatskolu absolventiem), rakstījis apceres par K.Ulmani (grāmata "Tautas vadonis Kārlis Ulmanis" , 1934, papildināts izdevums 1936), arī periodikā, atbalstot vadonības kultu. Sastādījis, rediģējis un sarakstījis monogrāfisku apceri Ausekļa Kopotiem rakstiem (1923). Plašāka Lapiņa apcere "Edvarta Virzas dzīve un darbi" publicēta E.Virzas Kopotu rakstu 1.sējumā (1938, Kultūras fonda godalga). Biogrāfiskais romāns "Jānis Poruks" (1935) tapis ilgākā laikposmā, izmantots plašs faktu materiāls. Skolu vajadzībām Lapiņš sarakstījis grāmatas par Latvijas ģeogrāfiju (tās izdotas atkārtoti). 20.gados jaunatnei sarakstījis grāmatu "Mūsu mājas" (1936) un "Gauja nes un nes" (1938).

Pseidonīmi: Ed.Aurenieks, Poiķēnu Pītars, J.Priežukalns, Kaspars Kramiņš Skolastiķis.

  
Literatūra:

 • Lapiņš J. Autobiogrāfiska skice // Atziņas. Cēsis; Rīga, 1924. 3.d.;
 • Eliāss K. Jānis Lapiņš - jubilārs // Zaļā Vārna, 1931,1;
 • Unams Ž. Jānis Lapiņš // Latvju Grāmata, 1931,1;
 • Skalbe K. Jānis Lapiņš // Tēvija, 1941, 12.XI;
 • Egle K. Jāņa Lapiņa dzīve un darbs // Tēvija, 1941, 13.XI.
 • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- R.:Zinātne, 2003.- 349.-350.lpp.
 • Jānis Eduards Lapiņš//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2001.-10.sēj.,20015.-20018.sl.
 • Jānis Eduards Lapiņš//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-294.lpp.
 • Alksnis, Roberts. Atmiņas par pedagogu, rakstnieku un publicistu Jāni Lapiņu :[1885-1941] // Druva - 1996. - 6.jūl. - ( Piel. "Novadnieks" ).
 • Kundziņš, Kārlis Laiki un likteņi :Atmiņas un apceres - Saturs: Rakstnieks un publicists ar "ģēnija dzirksti" : [Par Jāni Lapiņu (1885-1941)] // Valmieras Vēstis - 1998. - Nr. 13 (jūl.) 2.lpp.
 • Lipša, Ineta. Dīvainais režīma ideologs Lapiņš :[par pedagogu, kultūras darbin. Jāni Lapiņu (1885-1941)] / Ineta Lipša // Lauku Avīze. - ISSN 1407-3331. - Nr.210 (2003, 28.okt.), 16.lpp. - ( Iel. "Personas" ; Nr.46 ).
 • Olte, O. Jāni Lapiņu pieminot :[Skolot., literāta, rakstn. (1885-1941) piemiņai] // Druva - 1991. - 14.nov. 2.lpp.