Kontakti

Valmieras integrētā bibliotēka

Cēsu iela 4, Valmiera, LV - 4201


Skatīt lielāku karti

 

Valmieras bibliotēka

Rekvizīti:

Maksātājs: Valmieras novada pašvaldība – Valmieras bibliotēka  
Lāčplēša iela 2, Valmiera LV - 4201
Reģ. Nr. 90000043403
A/S SEB banka, Valmieras filiāle,
kods UNLALV2X
konts Nr. LV 94 UNLA0018000142255
 

Adrese

Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201

 

Tālruņi:

Daiļliteratūra, periodika: 64222464, 26667919
Nozaru un ViA mācību literatūra: 64207226, 26664430
E-resursi: 26665573
Eiropas Savienības informācija: 64281443
Bērnu apkalpošanas nodaļa: 64222512, 26332241
Kopētava: 26484400


E-pasts:

[email protected]


    

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis  E-pasts

 

Administrācija

Daiga Rokpelne direktore 64281445; 29446084 [email protected]
Kristīne Kīne direktores vietniece, metodiķe 64250830

[email protected]    

Diāna Rozenblate

lietvede

(telpu rezervācija)

64281448 [email protected]
 

 

Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļa

Ilona Budule nodaļas vadītāja 64281434 [email protected]
Elīna Švēde galvenā bibliotekāre 64281434 [email protected]
Liene Ābele galvenā bibliotekāre 64281434 [email protected]

 

Lietotāju apkalpošana

Olga Kronberga pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja 64250838 [email protected]
Malva Šķēle galvenā bibliotekāre;
ESIP koordinatore
64281443

[email protected]

Agita Lapsa galvenā bibliotekāre 64281443 [email protected]
Inese Erdmane galvenā bibliotekāre 64222464 [email protected]
Anete Bērziņa galvenā bibliotekāre 64222464 [email protected]
Līga Vītola galvenā bibliotekāre 64222464 [email protected]
Anita Apine galvenā bibliotekāre 64250831

[email protected]

Gaida Arta Saukāne galvenā bibliotekāre 64222464

[email protected] 

Antra Nīgale galvenā bibliotekāre 64222464 [email protected]
Alīna Pūce galvenā bibliotekāre

26665573

Sazinies arī WhatsApp!

[email protected]

 

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

Svetlana Jodo nodaļas vadītāja 64250839 [email protected]
Lolita Dreimane galvenā bibliotekāre

64222512,

26332241

[email protected]
Līga Bujane galvenā bibliotekāre

64222512,

26332241

[email protected]

Egita Šaicāne galvenā bibliotekāre

64222512,

26332241

[email protected]

 

Vidzemes Augstskolas bibliotēka

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 642 07226 , fakss:  64207229

 

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts

Evita Lantrāte

direktore 26664430 [email protected]

Inga Grāvele

galvenā bibliotekāre 64207226, 26664430 [email protected]
Iluta Kalniņa galvenā bibliotekāre 64281434

[email protected]

Santa Eglīte bibliotekāre 26664430 [email protected]
Krista Abatniece bibliotekāre 26664430 [email protected]