Kontakti

Valmieras integrētā bibliotēka

Cēsu iela 4, Valmiera, LV - 4201


Skatīt lielāku karti

 

Valmieras bibliotēka

Rekvizīti:

Maksātājs: Valmieras novada pašvaldība – Valmieras bibliotēka  
Lāčplēša iela 2, Valmiera LV - 4201
Reģ. Nr. 90000043403
A/S SEB banka
kods UNLALV2X
konts Nr. LV 94 UNLA0018000142255
 

Adrese

Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201

 

Tālruņi:

Daiļliteratūra, periodika: 64222464, 26667919
Nozaru un ViA mācību literatūra: 64207226, 26664430
E-resursi: 26665573
Eiropas Savienības informācija: 64281443
Bērnu apkalpošanas nodaļa: 64222512, 26332241
Kopētava: 26484400


E-pasts:

[email protected]


    

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis  E-pasts

 

Administrācija

Daiga Rokpelne direktore 64281445; 29446084

[email protected]

[email protected]

Kristīne Kīne direktores vietniece 64250830

[email protected]

Olga Kronberga direktores vietniece metodiskajā darbā 64250838 [email protected]
Diāna Rozenblate

lietvede

(telpu rezervācija)

64281448 [email protected]

 

Komplektēšanas un automatizācijas nodaļa

Ilona Budule nodaļas vadītāja 64281434

[email protected]

[email protected]

Elīna Švēde vecākā bibliotekāre 64281434 [email protected]
Liene Ābele vecākā bibliotekāre 64281434 [email protected]
Diāra Ķēniņa vecākā bibliotekāre 64281434 [email protected]
Līga Vītola vecākā bibliotekāre, eksperte 64222464 [email protected]
Inese Erdmane vecākā bibliotekāre 64222464 [email protected]

 

Lietotāju apkalpošana

Malva Šķēle pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja, ESIP koordinatore

64281443,

64250838

[email protected]
Agita Lapsa vecākā bibliotekāre, eksperte 64281443 [email protected]
Anete Bērziņa vecākā bibliotekāre 64222464 [email protected]
Anita Apine vecākā bibliotekāre, eksperte 64250831

[email protected]

Gaida Arta Saukāne vecākā bibliotekāre 64222464

[email protected]

Antra Nīgale vecākā bibliotekāre 64222464 [email protected]
Melānija Kitnere vecākā bibliotekāre 64222464 [email protected] 

 

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

Lolita Dreimane vecākā bibliotekāre

64222512,

26332241

[email protected]
Līga Bujane vecākā bibliotekāre

64222512,

26332241

[email protected]

Egita Šaicāne vecākā bibliotekāre

64222512,

26332241

[email protected]

 

Vidzemes Augstskolas bibliotēka

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 642 07226 , fakss:  64207229

 

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts

Evita Lantrāte

direktore 26664430 [email protected]

Inga Grāvele

galvenā bibliotekāre 64207226, 26664430 [email protected]
Iluta Kalniņa galvenā bibliotekāre 64281434

[email protected]

Santa Eglīte bibliotekāre 26664430 [email protected]
Krista Abatniece bibliotekāre 26664430 [email protected]