Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Valmieras bibliotēka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Oficiālā Valmieras bibliotēkas tīmekļvietne - https://biblioteka.valmiera.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā Valmieras bibliotēkas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

 

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēliem trūkst alternatīvo tekstu, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrāna lasītāju nevar nolasīt attēla pamatinformāciju. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem tiks uzsākta 2021. gada janvārī un plānots, ka līdz 2021. gada decembrim apraksti būs pievienoti visiem attēliem.
  • Dažiem videomateriāliem subtitri tiek nodrošināti angļu valodā. Tie ir video latviešu valodā, kas tiek prezentēti starptautiski vai ir veidoti konkrēta projekta ietvaros. Video tiek ievietots lapā, kur tam ir tekstuāls virsraksts, kā arī īss aprakstu par video tēmu. Teksta noraksti nav pieejami.
  • Navigācija tīmekļvietnē tikai ar klaviatūru ir iespējama, taču nav izteikti redzams tastatūras fokuss. Līdz 2021.gada decembrim plānots veikt darbības šīs neatbilstības atrisināšanā.
  • Tīmekļvietnē nav funkcionālas pogas teksta izmēru mainīšanai. Līdz 2021.gada decembrim plānots veikt darbības šīs neatbilstības atrisināšanā

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2020. Izvērtēšanu veica Valmieras bibliotēka.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://www.bibliotēka.valmiera.lv/files/VB_Pieklustamiba 2020.pdf.

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar teksta izmēriem, piedāvājam risināt, izmantojot interneta pārlūkprogrammas iebūvēto funkciju “Tuvināt”, saīsne - Ctrl poga kombinācijā ar + (tuvināt), - (tālināt) vai 0 (atgriezt sākuma režīmā).

Teksta uztveramībai iesakam izmantot ekrāna lasītājus:
* Narrator (Microsoft Windows sistēmā iebūvēta lietotne)
* VoiceOver (Apple OS X sistēmā iebūvēta lietotne)
* NVDA (bezmaksas Microsoft Windows sistēmai pieejama lietotne)

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: [email protected]

Zvaniet: +37164250830

Adrese: Valmieras bibliotēka, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

 

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Valmieras bibliotēkas direktors”
E-pastā: [email protected]
Tālrunis: +37164250830

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore Evija Voitkāne.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: [email protected]

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Daiga Rokpelne, Direktore.