Projekts: CreaTeams in Library (Radošās komandas bibliotēkā)

 

 

Projekts "CreaTeams in Library" ("Radošās komandas bibliotēkā")

2016 - 2018

 

Kā viss sākās

Valmieras bibliotēka 2015.g. septembrī uzsāka dalību projektā "CreaDream Forum in Library" jeb "Radošo Sapņu forums bibliotēkā" programmas NORDPLUS apstiprinātā projekta NPAD-2015/100027 ietvaros. Starptautiskais sadarbības (Turku, Somija; Tallina, Igaunija; Valmiera, Latvija) projekts notika gada garumā, sākot no 1.septembra 2015. gada - 31. septembrim 2016. gadā. Projekta mērķis bija veicināt laikmetīgās kultūras izpratni sabiedrībā. Projekta moto: „Be contemporary” jeb „Saproti laika garu un izmanto iespējas”. Izaicinājums: sevis pārvarēšana. Projektā piedalījās Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas bibliotekāri, Valmieras Zonta kluba biedres, sabiedrības pārstāvji un sabiedriski aktīvas sievietes 50+.

Projekta aktivitātes tika dažādos veidos arī iemūžinātas un no visa daudzveidīgā materiāla izveidota interesanta, krāsaina un iedvesmojoša  PROJEKTA DIENASGRĀMATA  latviešu un angļu valodās.

 

 

Turpinājums

Pabeidzot projektu "CreaDream Forum in Library", tika nolemts, ka jau iesākto, veiksmīgo sadarbību vajadzētu turpināt.

Projekta "CreaTeams in Library" / "Radošās komandas bibliotēkā" (2016-2018) būtību raksturo atslēgvārdi: eksperimentālā kultūra bibliotēkā caur radošu darbību un sadarbību. Valmieras bibliotēka un citi bibliotēku / nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas, Islandes pulcēsies Nordplus Adult projekta "CreaTeams in Library" 2017-2018 ietvaros, lai identificētu, analizētu, izprastu un rastu risinājumus jaunām darba formām bibliotēkās.

Finansējums projektā piešķirts 3 mobilitātēm, tas nozīmē, projekta NORDPLUS ADULT projekta “Radošās komandas bibliotēkā” /CreaTeams in Library /2017/2018 dalībnieki klātienē pulcēsies 3 tikšanās reizēs, kas būs sadarbības partneru izaugsmes, iedvesmas un pieredzes apmaiņas treniņi.

Herninga (Dānija) ( 13.-15.09. 2017);

Turku (Somija) ( 8.-9.02. 2018);

Valmiera, Rīga ( Latvija) (13.-14.09. 2018)

Starpposmos tiek realizētas aktivitātes Valmieras bibliotēkā (sadarbībā ar Valmieras Zonta klubu), kuras :

  1. Ir eksperimentālas, nekad nebijušas mūsu bibliotēkās (piemēram, pasākumu tiešraides);
  2. Nevairāmies no neparastām izpausmes formām un jauno tehnoloģiju pielietojumam (“vārdu gleznas domino tehnikā”, video, Skype);
  3. Neaizmirstam galveno - ka “sākumā bija vārds” un dodam godu rakstītajam vārdam: dzejniekiem, rakstniekiem, novadniekiem, jubilāriem…
  4. projekta mērķauditorija: vietējā sabiedrība, bibliotekāri un NVO.

 

Aktivitātes

 

Valmieras bibliotēka      

  • 2017

Projekta ietvaros izveidota VIDEOFILMA - Hamleta monologa "Būt vai nebūt" lasījums latviešu valodā.

Igauņu dzejnieks Contra + Eduarda Veidenbauma dzeja = tiešraides video eksperiments bibliotēkā!

IZSTĀDE: Kas slēpjas aiz grāmatas vāka noformējuma?

Eksperiments: grāmatu eglītes būvēšana Ziemassvētkos.

Skype book club (Skype grāmatu klubs) ar Tallinas centrālo bibliotēku.

Starpprojekta nacionālā tikšanās rudenī (autumn mid-term national meeting) Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Prezentācija Skaipā: Jēra zupas pēcpusdiena.

  • 2018

Projekta dalībnieku tikšanās Turku, Somijā (8.-9.02.2018.)

Grāmatu ideju VIETNE "My Life in a Bookshelf".

Starpprojekta nacionālā tikšanās pavasarī (spring mid-term national meeting) Valmieras integrētajā bibliotēkā.

Valmieras bibliotēkas kultūrizpētes brauciens uz Hījumā salu Igaunijā.

Projekts "Radošās komandas bibliotēkā" tiekas Valmierā (13.-14.09.2018.)

 

Valmieras Zonta klubs     

  • 2017

Mākslinieces Birutas Jansones meistarklase "Domino efekts" Valmieras integrētās bibliotēkas 10. dzimšanas dienas ietvaros.

  • 2018

Rozes diena, 18.03.2018

Kultūrizpētes brauciens uz Hījumā salu Igaunijā.

 

 

Activities in English

FINAL REPORT

 

 

Nākotnes plāni

Starpprojektu tikšanās Tallinā: Ilgtspējīgas attīstības mācība bibliotēkā / Sustainable Development Learning in Library NPAD-2018-PV/10031

No 5. līdz 12. decembrim (2018) ar NORDPLUS atbalstu 2 darbinieki no Valmieras bibliotēkas un 1 dalībnieks no Valmieras Zonta kluba devāmies darba braucienā uz Tallinu, Igauniju, lai piedalītos jauna projekta sagatavošanas sanāksmē. Aicināti bija 2-3 dalībnieki no 6 valstīm (Dānijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas), sadarbības partneri no iepriekšējiem projektiem.

Jauna NORDPLUS projekta sagatavošanas sanāksme notika Tallinā, Igaunijā. Galvenā ideja - izveidot ilgtermiņa sadarbības tīklu zaļi domājošu iestāžu starpā. Idejas pamatā ir satraucošā klimata situācija pasaulē un ANO mērķi 2030. gadam. Mūsu iepriekšējā sadarbība liecina, ka partneri ir vienisprātis - bibliotēkas spēj darboties kā katalizatori un aktīvi dalībnieki un dažādu veidu darbību iniciatori, lai motivētu vietējās kopienas un mainītu sabiedrības domāšanu, rīcību, virzību.

Tikšanās laikā Tallinā darba grupas pievērsās tēmām, kuras iesākām 2018. gada septembrī to pašu partneru kopīgā semināra laikā Latvijā, kad 17 ANO mērķi tika apkopoti piecās tēmās: 1. Cilvēku labklājība, 2. Klimata pārmaiņas 3. Mūžizglītība, 4. Demokrātija, miers un vienlīdzība, 5. Pārrobežu sadarbība. Tallinas seminārā šīs tēmas jau bija darba tēmas. Uzsvars tika likts uz to, ko bibliotēkas dara jau tagad, attīstīt sadarbības tīklu, piesaistot jaunus partnerus, kā arī saprast, kādas jaunas idejas nākotnē varētu īstenot ar jaunām partnerībām.

Mūsu pienākumi sanāksmes laikā Tallinā bija piedalīties grupu darbā, lai izstrādātu virzienus jaunajam projektam.

Informāciju sagatavoja: Anita Apine, projekta partnere, Valmiera, Latvija, [email protected]