Public Libraries 2020

Bibliotēku atbalsta programma Public Libraries 2020 aktīvi iestājas par publisko bibliotēku lomu jaunu zināšanu apguvē, sabiedrības un vietējo kopienu stiprināšanā: pieeja informācijai, digitālo un citu prasmju mūžizglītības iespējas, bibliotēka kā labvēlīgu apstākļu kopums, lai mācītos, radītu un satiktos ar citiem cilvēkiem. Public Libraries 2020 aktīvisti arī veicina izpratni par šīm norisēm politikas veidotājiem, uzsverot bibliotēkas kā nozīmīgu resursu katra cilvēka personīgajai izaugsmei un sabiedrībai kopumā.

      

 

TIKŠANĀS un sarunas ar Eiropas Parlamenta deputātu Arti Pabriku, Public Libraries 2020 atbalstītāju un grāmatu mīļotāju, Valmieras integrētajā bibliotēkā.