Datubāzes

Valmieras bibliotēkas abonētās datubāzes:

EBSCO eBook Public Library Collection

 

Aptver 43 000 e-grāmatu nosaukumus, kas speciāli atlasīti atbilstoši publisko bibliotēku lasītāju vajadzībām. Kolekcija piedāvā gan populāru pieaugušo un jauniešu daiļliteratūru, gan plašu izglītojošu literatūras klāstu. Vairāk informācijas par EBSCO eBook Public Library Collection izmantošanu ŠEIT.

Palīgs EBSCO e-grāmatu izmantošanā

 

Pēc grāmatu lejupielādes, tās lietotājiem ir pieejamas arī bezsaistes režīmā. Jautā bibliotekāram paroli attālinātai pieejai! 

 

Pieejas saite ŠEIT 

 

 

Britannica Library

 

Interneta enciklopēdija, kurā atrodama informācija par visdažādākajiem tematiem - dzīvniekiem, mākslu, ģeogrāfiju, sportu, reliģiju, matemātiku, u.c. Uzzināt vairāk.

 

Paroli var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu. Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti:

http://library.eb.co.uk/storeschoolcard?id=valmieralibrary

 

Lursoft laikrakstu bibliotēka - News.lv

 

Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums Internetā, kas vidēji ik dienas tiek papildināts ar tūkstots jaunām publikācijām. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikācijas Internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem un iespēju tos komentēt.

Palīgs News.lv izmantošanā

 

 

Letonika

 

Portāls letonika.lv piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama:

  • 11 enciklopēdijās, 13 vārdnīcās un citos uzziņu resursos
  • kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem
  • latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem
  • valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai 

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti:

http://letonika.lv/Login.aspx#section-clients

Paroli var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu.

 

Nozare.lv


Biznesa portāls Nozare.lv ir nacionālās ziņu aģentūras LETA informācijas pakalpojums, kurā, apvienojot LETA speciālistu zināšanas un pieredzi operatīvās un analītiskās informācijas sagatavošanā, vienkopus tiešsaistes režīmā pieejama aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija.

Biznesa informācija, kas pieejama Nozare.lv palīdz uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem būt informētiem gan par savu, gan apkārtējo biznesa vidi, kas ietekmē uzņēmuma veiksmīgu darbību, attīstību un konkurētspēju.

Palīgs Nozare.lv izmantošanā

 

 

LETA

 

LETA arhīvs ir viens no plašākajiem uzņēmuma darbībā nepieciešamās informācijas avotiem. Arhīvā uzkrātie materiāli dod Jums iespēju iegūt pilnīgu informāciju, kā arī viegli un ātri analizēt un prognozēt notikumus laika gaitā. Katru mēnesi LETA arhīvs papildinās par 60,000 informācijas vienību, un šobrīd tajā ir vairāk nekā 4 miljoni ierakstu. Arhīvs pieejams trijās valodās: latviešu, angļu un krievu.

Palīgs LETA arhīva izmantošanā

 

 

 

Vidzemes Augstskolas abonētās datubāzes

(pieejamas no ViA datoriem vai autorizējoties iekštīklā):

 

Web of Science

 

Web of Science ir vadošā elektronisko resursu pētniecības platforma, kuru veido kompānija Thomson Reuters. Vienota platforma nodrošina integrētu pieeju augstas kvalitātes literatūrai, palīdz atrast jaunākās un nozīmīgākās zinātniskās publikācijas augsta ietekmes faktora žurnālos, konferenču krājumos u. c. kā arī parāda zinātnisko publikāciju citēšanu. Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes.

 

http://apps.webofknowledge.com

 

Bibliogrāfiskā, pilntekstu un citējamības datubāze SCOPUS

 

Scopus (izdevējs Elsevier) ir pētnieciskās literatūras bibliogrāfiskā citējamības datubāze, Datubāzē norādīts zinātnisko rakstu citējamības indekss. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami ViA abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā. Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes.

 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

 

ScienceDirect

 

ScienceDirect ir viena no pasaulē lielākajām zinātnisko, tehnisko un medicīnas rakstu datubāzēm, kas aptver izdevniecības Elsevier Science žurnālu pilntekstus. Tematiskais aptvērums: Eksaktās zinātnes, tehniskās zinātnes, sociālās un humanitārā zinātnes.

 

https://www.sciencedirect.com/

 

EBSCO HOST

 

EBSCO -  ir daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm. Tematiskais aptvērums: Humanitārās, sociālās, eksaktās un dabas zinātnēm (politika, vēsture, psiholoģija, filozofija, ētika,  ģeogrāfija, bioloģija, ķīmija, matemātika, fizika u.c. 

 

Pieejas saite ŠEIT 

 

 

 

Travelnews.lv - palīgs tūrisma profesionāļiem (nozares ziņas, ziņu arhīvs, vēstkopas u.c. profesionālā informācija).

 

  Brīvpieejas datubāzes:

 

Primo meklēšanas sistēma

 

Ar meklētāju Primo iespējams meklēt elektroniskajos resursos, kuri tiek veidoti LNB, LUB, RTU ZB, RSUB un LLUFB, piemēram, LNB Digitālajā bibliotēkā, kas lietotājam piedāvā tādas daudzveidīgas kolekcijas, kā periodikas datubāzi, karšu kolekciju, latviešu grāmatu kolekciju u.c. Arī liela daļa no šo materiālu pilnajiem tekstiem pieejama tiešsaistē attālināti. Tāpat meklēšana tiek piedāvāta minēto augstskolu – LU, RTU, RSU un LLUFB – bibliotēku noslēguma darbu un publikāciju datubāzēs.

 

Palīgs Primo izmantošanā

 

 

Nacionālā enciklopēdija

 

Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā vietne www.enciklopedija.lv ir universāls un drošticams informācijas resurss latviešu valodā tiešsaistē, izmantojams bez maksas. Vietnes saturs ir nepārtrauktā pilnveides procesā, aptverot visplašāko tēmu loku multimediālā veidā. Šķirkļus papildina fotogrāfijas, tabulas, grafiki, kartes, audio un video ieraksti, hipersaites un norādes uz saistītiem resursiem, literatūras avotu saraksti. Šķirkļu tapšanā bijuši iesaistīti vairāki simti attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālistu, vairumā gadījumu – zinātnieki.

 

 

Latvijas Vēstnesis

 

“Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiāls periodisks elektroniskais izdevums, kas bez maksas pieejams vietnē www.vestnesis.lv. Vietnē tiek publicēti normatīvie un citi tiesību akti un oficiālie paziņojumi. Pamatojums: tikai persona, kura zina savas tiesības, spēj tās efektīvi īstenot un aizstāvēt nepamatota aizskāruma gadījumā. 

 

Centrālās statistikas pārvaldes datubāze

 

 

Likumi.lv

 

Latvijas Republikas tiesību akti.

 

Hugo.lv

 

Hugo.lv ir Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma, kas brīvi pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Tā nodrošina automatizētu tulkošanu, runas atpazīšanu un runas sintēzi, kā arī dažādus rīkus daudzvalodu atbalstam e-pakalpojumos.

Platforma ir īpaši pielāgota latviešu valodai un valsts pārvaldes dokumentiem, līdz ar to tulkošanas kvalitāte ir daudz augstāka, nekā tulkošanai izmantojot citus tiešsaistes tulkošanas pakalpojumus. Tāpat Hugo.lv platformas lietotāji var izmantot tulkošanas asistentu ērtākai dokumentu tulkošanai.

 

Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm

 

Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas izstrādāto un apstiprināto terminu sakopojums, kuram pievienoti arī citi terminu krājumi. 

 

http://termini.lza.lv/term.php