Grāmatu elektroniskā rezervēšana

Lai varētu elektroniski rezervēt grāmatas, jāpieslēdzas savam bibliotēkas lietotāja kontam. Piekļuvi tam nodrošina lietotājvārds un parole, ko reģistrētam lietotājam pēc pieprasījuma piešķir Valmieras integrētajā bibliotēkā.
Pieslēdzoties Valmieras integrētās bibliotēkas lietotāja kontam var redzēt:

  • kādas grāmatas pašlaik ir jūsu lietošanā un to lietošanas termiņus,
  • lūgt pagarināt lietošanas termiņu,
  • rezervēt nepieciešamo izdevumu,
  • ja esat rezervējis kādu ļoti pieprasītu izdevumu varat redzēt termiņu, cik ilgi vēl jāgaida rindā.

Noteikumi:

  • rezervācija tiek izskatīta 3 darba dienu laikā pēc pieprasījuma
  • vienlaicīgi ir iespējams pasūtīt 5 dokumentus,
  • rezervētie izdevumi bibliotēkā jāizņem 2 darba dienu laikā kopš rezervācijas apstiprināšanas brīža.