Informācijas nesēju izsniegšana uz mājām

Lai varētu izmantot iespēju ņemt DVD, žurnālus, grāmatas uz mājām, jābūt bibliotēkā reģistrētam lietotājam. Katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē nepieciešams uzrādīt savu Lasītāju karti, eID karti, ViA studenta apliecību, skolēna apliecību, ViA personāla identifikācijas karti vai citas Kopkataloga dalībbibliotēkas Lietotāja karti.

 

Izsniegto dokumentu lietošanas termiņš:

  • daiļliteratūras grāmatas – 30 dienas
  • nozaru literatūras grāmatas, DVD un CD – 14 dienas
  • filmu DVD un mūzikas CD  (vienā reizē izsniedz ne vairāk kā 5 diskus) – 7 dienas
  • žurnāli – 7 dienas (neizsniedz jaunākos numurus, ja tas ir vienīgais eksemplārs)
  • Bērnu apkalpošanas nodaļas grāmatas, žurnālus, filmu DVD un mūzikas CD – 30 dienas

ViA Bibliotēkas lasītavas eksemplārus, ko uz mājām neizsniedz, var saņemt lietošanai uz brīvdienām, izmantojot „Nakts abonementu”. Valmieras bibliotēkas lasītavas eksemplārus uz mājām neizsniedz.
Grāmatu rezervēšanu un izmantošanas termiņu pagarināšanu reģistrētie lietotāji var veikt, izmatojot attālo pakalpojumu vai pa tālruni 642 22464, 642 07226, 642 22512.