Individuālās un grupu lasītavas

Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejamas:

  •     4 individuālās lasītavas (paredzētas 1-2 cilvēkiem). Trīs no tām aprīkotas ar datoriem.
  •     2 grupu telpas ( paredzētas 10-12 cilvēkiem).


Lai rezervētu kādu no telpām jābūt bibliotēkas reģistrētam lietotājam. Ņemot vērā pieprasījumu, telpu izmantošanas laiks var būt ierobežots līdz 2 stundām. Ja plānotā darba laikā lietotājs lasītavu atstāj,  ir iespējams saņemt atslēgu pie bibliotekāra un aizslēgt telpu. Beidzot darbu, jāpiesakās pie bibliotekāra un atslēga jānodod. Iepriekš piesakoties, lasītavas var rezervēt arī nākamajai nedēļai.

 

Rezervēt telpas var pie bibliotēkas darbiniekiem 2.stāvā, vai zvanot pa tālruni 642 81 443, mob. 26664430 vai aizpildot rezervācijas formu tiešsaistē.