Lietotāju reģistrācija

 

Lai varētu izmantot iespēju ņemt grāmatas, žurnālus u.c. dokumentus uz mājām, jābūt bibliotēkā reģistrētam lietotājam. Arī bibliotēkas datorus un interneta pieslēgumu var izmantot tikai bibliotēkā reģistrēti lietotāji.   


Lai reģistrētos bibliotēkā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments ar personas kodu (pase vai eID karte). Lietotājus līdz 16 gadu vecumam reģistrē Bērnu apkalpošanas nodaļā pēc viena no vecāku (vai tiem pielīdzināto personu) iesnieguma-galvojuma aizpildīšanas.