Starpbibliotēku abonements


Ja meklētais nav atrodams bibliotēkas krājumā, lasītāji var izmantot starpbibliotēku abonementu (SBA). Tas nodrošina iespēju pasūtīt krājumā neesošus iespieddarbus vai to kopijas no Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības, Burtnieku apvienības, Kocēnu apvienības, Mazsalacas apvienības, Naukšēnu apvienības, Rūjienas apvienības un Strenču apvienības bibliotēkām vai Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Pasūtītie izdevumi izmantojami tikai bibliotēkā uz vietas.


Grāmatas pieprasījums tiek nodrošināts nedēļas laikā. Raksta kopiju ir iespējams saņemt 2-3 dienu laikā.