Dārznieka Pētera Lucāna atmiņas

Dārznieka Pētera Lucāna (1900–1992) atmiņas ir apkopotas trīs kladēs. Katra klade ir datēta ar atšķirīgu sarakstīšanas laiku. Pirmā klade ir sarakstīta 1979. gadā un tajā vēstīts par Daugavpils dārznieka bērnību, jaunību un darbu Latvijas brīvvalsts laikā, ģimeni, kā arī Otro pasaules karu un Pētera iesaisti tajā. Otrā klade ir sarakstīta 1987. gadā un tajā vēstīts … Turpināt lasīt Dārznieka Pētera Lucāna atmiņas