Novadpētniecība / Dzimtu pētniecība / Dārznieka Pētera Lucāna atmiņas

Dārznieka Pētera Lucāna atmiņas

Dārznieka Pētera Lucāna (1900–1992) atmiņas ir apkopotas trīs kladēs. Katra klade ir datēta ar atšķirīgu sarakstīšanas laiku.

Pirmā klade ir sarakstīta 1979. gadā un tajā vēstīts par Daugavpils dārznieka bērnību, jaunību un darbu Latvijas brīvvalsts laikā, ģimeni, kā arī Otro pasaules karu un Pētera iesaisti tajā.

Otrā klade ir sarakstīta 1987. gadā un tajā vēstīts par Pētera apcietinājumu, izsūtījumu uz Kušvu (Urālu kalnos) un sadzīvi lēģerī, tāpat par amnestiju un atgriešanos LPSR.

Trešā klade ir uzsākta 1989. gadā un tajā vēstīts par latviešu trešās atmodas laiku – notikumiem un sajūtām, kas pārņem Pēteri.

Ar Pētera Lucāna atmiņu stāsta turpinājumu var iepazīties Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā