Skolotājas Aleksandras Petrovas darba gaitas Vecates pamatskolā, laika posmā no 1955. līdz 1975. gadam. (VECATES pagasts)

Padomju laiks…. Arī es esmu tā laika bērns. Reizēm, par to domājot, mēģinu saprast, vai šis laiks manī ir atstājis kādas negatīvas pēdas? Un saprotu, ka man, kā tā laika bērnam, daudz svarīgāka par politisko situāciju ir bijusi apkārtējo cilvēku mīlestība un atbalsts. Arī es esmu atdevusi godu pionieru kaklautam, jo skolā tāds bija laiks…, … Turpināt lasīt Skolotājas Aleksandras Petrovas darba gaitas Vecates pamatskolā, laika posmā no 1955. līdz 1975. gadam. (VECATES pagasts)