Helēna Lūsīte – kolhoza “Kaļiņina v. nos.” valdes priekšsēdētāja (1955-1959). (MAZSALACAS pagasts)

Darbā apkopota informācija par Darba Sarkanā karoga un Ļeņina ordeņa kavalieri, Darba veterāni, kolhoza valdes priekšsēdētāju, laukkopības brigadieri un iecirkņa priekšnieci Helēnu Lūsīti. Darba autore ievadā raksta: “… uzrunājot vietējos cilvēkus, kuri strādājuši kolhozā “Mazsalaca”, un jautājot par kolhoza priekšsēdētājiem, kuri saimniekojuši visprasmīgāk, visbiežāk tika minētas divas personības – Helēna Lūsīte un Ēriks Plucis. Konkursam … Turpināt lasīt Helēna Lūsīte – kolhoza “Kaļiņina v. nos.” valdes priekšsēdētāja (1955-1959). (MAZSALACAS pagasts)