Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Mazsalacas apvienība / Helēna Lūsīte – kolhoza “Kaļiņina v. nos.” valdes priekšsēdētāja (1955-1959). (MAZSALACAS pagasts)

Helēna Lūsīte – kolhoza “Kaļiņina v. nos.” valdes priekšsēdētāja (1955-1959). (MAZSALACAS pagasts)

  • Pievienots​: 20.10.2021.
  • Sagatavoja: Zane Berga
  • Organizācija​: Mazsalacas pilsētas bibliotēka

Darbā apkopota informācija par Darba Sarkanā karoga un Ļeņina ordeņa kavalieri, Darba veterāni, kolhoza valdes priekšsēdētāju, laukkopības brigadieri un iecirkņa priekšnieci Helēnu Lūsīti. Darba autore ievadā raksta:

“… uzrunājot vietējos cilvēkus, kuri strādājuši kolhozā “Mazsalaca”, un jautājot par kolhoza priekšsēdētājiem, kuri saimniekojuši visprasmīgāk, visbiežāk tika minētas divas personības – Helēna Lūsīte un Ēriks Plucis.

Konkursam izvēlējos rakstīt par Helēnu Lūsīti, jo viņa bijusi viena no retajām kolhozu priekšsēdētājām sievietēm, Mazsalacas apkārtnē vienīgā, kā arī, ieņemot dažādus vadošus amatus – fermu pārzine, laukkopības brigadiere, iecirkņa priekšniece, strādājusi kolhozā visu savu darba mūžu, pārvarot visas grūtības, ar kurām saskārās kolhozi to dibināšanas sākumā un arī vēlāk…

Darbā izmantota datu bāzē periodika.lv pieejamā informācija, Ievas Liepiņas atmiņas un fotogrāfijas no privātā arhīva, Valda Kampusa atmiņas, dokumenti un fotogrāfijas no viņa privātā arhīva, Valmieras novada muzeja zinātniskā krājuma materiāli, to skaitā fotogrāfijas un bijušās muzeja direktores Mirdzas Salnītes uzziņu materiāls par kolhoza “Mazsalaca” vēsturi, dokumenti no interneta resursiem ciltskoki.lv un saknesrujiena.lv.”

Plāšāk: 

HELĒNA LŪSĪTE – KOLHOZA “KAĻIŅINA V.NOS.” VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA (1955 -1959)

Atslēgvārdi

Personas: Helēna Lūsīte, Ēriks Plucis, Mirdza Salnīte, Valdis Kampuss, Ieva Liepiņa, Jānis Rudiņš, Pēteris Vāravs, Jānis Hincenbergs, Uldis Ābele, Kārlis Trēgers, Jānis Lakstīgala, Alfrēds Zvejnieks, Jānis Taube, Aleksandrs Sokolovs, Arveds Pārups, Edīte Irēna Lūsīte, Maija Maiga Lūsīte, Eduards Lūsītis, Ruta Lūse, Nellija Nurmika, Ilze Kundziņa, Ella Lange, Elvīra Zilpauša, Magdalēna Kumsāre, Helēna Lūsīte, Emma Čugure, Emma Ruciņa, Karlīne Spunde, Anna Šulce, Edīte Paegle, Kārlis Ķūrēns, Emma Puķīte, Emma Krumholce, Betija Bērziņa, Kārlis Šics, Imants Reinvalds, Jānis Osis, Edvīns Etmanis.

Vietvārdi: Mazsalacas pagasta “Melpēteri”, Mazsalacas pagasta “Ķeizari”, Ipiķu pagasts, Idus pagasta “Jauntalči”, Mazsalacas pagasta “Kalnmači”, Mazsalacas ciema “Kūlas”, Mazsalacas kolhoza Unguru teritorija, kolhoza “Kaļiņina v.nos.” kantoris “Ādmiņos”, Mazsalacas ciema “Vecmuižnieki”.

Iestādes, organizācijas: kolhozs “Kaļiņina v.nos.”, kolhozs “Jaunais ceļš”, kolhozs “Pamats”, kolhozs “Mazsalaca”, Valmieras novada muzejs, Valmieras valsts zonālais arhīvs, Ipiķu pamatskola, Ipiķu 6.klasīgā pamatskola, Valmieras rajona kolhozu padome, Mazsalacas pilsētas padome, Mazsalacas pilsētas padomes lauksaimniecības pastāvīgā komisija, Mazsalacas pilsētas darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komiteja.