Nozīmīgas personības RAMATAS pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1990. gadam

1948. gadā Ramatas ciemā tiek dibināts pirmais kolhozs “Jaunais Arājs” (pastāv līdz 1968. gada 1. aprīlim), kur par priekšsēdētāju ievēl Pēteri Bondaru. Jaundibinātajā kolhozā par biedriem ar dažiem izņēmumiem iestājas gandrīz visi toreizējā Ziediņu ciema iedzīvotāji. 1949. gadā nodibina lauksaimniecības arteli (l/a) «J.Rainis», priekšsēdētājs – Elmārs Rudzītis un l/a «Ždanova vārdā nosauktais», pirmais priekšsēdētājs Jēkabs … Turpināt lasīt Nozīmīgas personības RAMATAS pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1990. gadam