Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Mazsalacas apvienība / Nozīmīgas personības RAMATAS pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1990. gadam

Nozīmīgas personības RAMATAS pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1990. gadam

  • Pievienots​: 20.10.2021.
  • Sagatavoja: Gunita Penka
  • Organizācija​: Ramatas pagasta bibliotēka

1948. gadā Ramatas ciemā tiek dibināts pirmais kolhozs “Jaunais Arājs” (pastāv līdz 1968. gada 1. aprīlim), kur par priekšsēdētāju ievēl Pēteri Bondaru. Jaundibinātajā kolhozā par biedriem ar dažiem izņēmumiem iestājas gandrīz visi toreizējā Ziediņu ciema iedzīvotāji.

1949. gadā nodibina lauksaimniecības arteli (l/a) «J.Rainis», priekšsēdētājs – Elmārs Rudzītis un l/a «Ždanova vārdā nosauktais», pirmais priekšsēdētājs Jēkabs Jaunalksnis, vēlāk Pēteris Sīpols. Kantoris atrodas “Kalnmelku” mājās. 1955. gadā 1. septembrī tie pievienoti padomju saimniecībai “Austrumi”, kā nodaļas.

NOZĪMĪGAS PERSONĪBAS RAMATAS  PAGASTA SAIMNIECISKAJĀ ATTĪSTĪBĀ LAIKA PERIODĀ NO 1945. – 1990. GADAM

Atslēgvārdi

Vietvārdi: Valmieras apriņķis, Idus pagasts, Ziediņu ciems, Rūjienas rajons, Ramatas ciems, Valmieras rajons, “Kalnmelkas”, Kundziņu kūts, “Kundziņi” “Āboliņi”, Kīšu kūts, Talču kūts, “Kalnrudiņi”, “Eglītes”, “Lejasmelkas”, “Akmeņkalni”, “Vītoli”, “Bērzkalni”, “Jaunlīsmaņi”, “Līdumi”, “Puņmutes ”, “Galtalči”, “Menči”, “Kraujēni”, “Rijaskalni”, “Ceriņi”, “Vērsis”.

Personas: Elmārs Rudzītis, Jēkabs Jaunalksnis, Pēteris Sīpols, Gunārs Fridriksons, Eduards Vīksne, Jolanta Alpe, Gunārs Šmits, Ēvalds Zilpaušs, Ilga Tauriņa, Alma Kalniņa, Marta Vaņkova, Rasma Grīnvalde, Vera Nekunde, Ludmila Čerņugova, Gunārs Beņķis, Austra Brokāne, Jānis Brokāns, Silvestrs Fadejevs, Juris Fadejevs, Olita Fadejeva, Ausma Fadejeva, Jēkabs Rudzītis, Anita Zilpauša, Baiba Zilpauša, Valdis Šķiņkis, Haralds Baušenieks , Arnolds Brolis, Aija Rudzīte, Guntis Ramats, Artūrs Mencis, Arnolds Jurka , Endelis Pārmanis, Eduards Roska, Dmitrijs Korņejevs, Jānis Mencis, Boriss Korņejevs, Emīls Podiņš, Juris Ķibers, Nikolajs Kauliņš, Alberts Ķibers, Irina Zvirbule, Juris Razminovičs, Kārlis Kūla, Jānis Vilnis, Leons Končus, Modris Meisters, Imants Lezdiņš, Agris Liepiņš, Gundars Liepiņš, Daina Čākure, Jānis Ernests Ābelite, Ziedonis Andrejevs, Judīte Bogdanova.

Organizācijas: Kolhozs “Jaunais arājs”, kolhozs ”Ždanova v.nos”, lauksaimniecības artelis “J. Rainis”, padomju saimniecība “Austrumi”, PMK-4, SCO Rūjienas iecirknis, padomju saimniecība “Ramata”, Ramatas ciema bērnudārzs “Pīlādzītis”, Ramatas ciema bibliotēka, Ramatas ciema feldšeru punkts, Ramatas ciema padome, Ramatas ciema pasta nodaļa “Nuķis”, Ramatas ciema sadzīves pakalpojuma centrs, pasta nodaļa “Austrumi”.