Ruta Lūse. Mazsalaca pirms 50 gadiem: [atmiņas]

Ieskats Mazsalacas pilsētas saimnieciskajā, kultūras un sociālajā dzīvē, sākot ar 20. gs 60. gadiem, līdz 20. gs beigām, (atsevišķās nodaļās līdz pat 2005. – 2007. gada notikumiem). Dots neliels ieskats kolhozu dibināšanā Mazsalacas apkaimē, aplūkojot arī rūpniecības uzņēmumu, autotransporta, dzīvokļu saimniecības attīstību, kultūras un sporta dzīvi pilsētā. Autore iekļāvusi vēsturiskas uzziņas un statistikas ziņas. Atmiņām …

Ruta Lūse. Mazsalaca pirms 50 gadiem: [atmiņas] Read More »