Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Mazsalacas apvienība / Ruta Lūse. Mazsalaca pirms 50 gadiem: [atmiņas]

Ruta Lūse. Mazsalaca pirms 50 gadiem: [atmiņas]

Ieskats Mazsalacas pilsētas saimnieciskajā, kultūras un sociālajā dzīvē, sākot ar 20. gs 60. gadiem, līdz 20. gs beigām, (atsevišķās nodaļās līdz pat 2005. – 2007. gada notikumiem). Dots neliels ieskats kolhozu dibināšanā Mazsalacas apkaimē, aplūkojot arī rūpniecības uzņēmumu, autotransporta, dzīvokļu saimniecības attīstību, kultūras un sporta dzīvi pilsētā. Autore iekļāvusi vēsturiskas uzziņas un statistikas ziņas. Atmiņām tematisks kārtojums, hronoloģi ievērota nodaļas robežās

Par autoru:

Ruta Lūse (dzimusi Glāzere) 08.06.1932 Rūjienā – 12.12.2012 Mazsalacā.

No 1950.- 1959. gadam strādā Rūjienas rajona izpildu komitejā un Jeru ciema izpildu komitejā par priekšsēdētāju. Neklātienē studē LVU Juridiskās un tiesību zinātņu fakultātē. 1959. gada martā pārceļas uz Mazsalacu un strādā par Mazsalacas izpildkomitejas priekšsēdētāju līdz aiziešanai pensijā 1987. gadā.

Ruta Lūse. Mazsalaca pirms 50 gadiem: [atmiņas]