Jeru puses spīganu stāsti (video)

Atslēgvārdi: Spīganas, Jeru pagasts, Bilskas, Meģītes, Sietnieki, Kaibas, Veneles, Velkalēji, Zelti, Lielkājas, Miglas. 1989. gada vasarā notika novadpētniecības ekspedīcija pa Valmieras rajona Jeru pagastu teritorijā, ar nolūku uzklausīt veco jeriešu atmiņas un nostāstus par spīganām – vidutāju starp dievībām un cilvēku. Vecie jerieši zināja stāstīt, ka miega laikā cilvēka gars vai velis atdalās no ķermeņa un lido pa gaisu, nodarot postu … Turpināt lasīt Jeru puses spīganu stāsti (video)