Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Rūjienas apvienība / Jeru puses spīganu stāsti (video)

Jeru puses spīganu stāsti (video)

 • Pievienots: 21.04.2020
 • Autors: Dzintra Vende
 • Organizācija: Jeru pagasta bibliotēka

Atslēgvārdi: Spīganas, Jeru pagasts, Bilskas, Meģītes, Sietnieki, Kaibas, Veneles, Velkalēji, Zelti, Lielkājas, Miglas.

1989. gada vasarā notika novadpētniecības ekspedīcija pa Valmieras rajona Jeru pagastu teritorijā, ar nolūku uzklausīt veco jeriešu atmiņas un nostāstus par spīganām – vidutāju starp dievībām un cilvēku. Vecie jerieši zināja stāstīt, ka miega laikā cilvēka gars vai velis atdalās no ķermeņa un lido pa gaisu, nodarot postu lopiem un saimniecībai. Ekspedīcijā tika fiksēti pašu redzēti un senču stāstīti nostāsti, kas saglabājušies Jeru pusē un tikuši nodoti mutvārdu tradīcijā.

Stāsti par spīganām sasaucas ar latviešu tautas pasakās sastopamo pūķa jēdzienu. Nostāstos saklausāma Jeru pagasta izloksne  (Viļķins Hermanis, Tolmanis Rikards). Jeriešu stāstus uzklausīja Gints Skutāns un filmēja Dzintars Liepiņš.

Uzklausīti tika:

 1. Nenoskaidrota stāstniece.
 2. Emma Arnolde – dzimusi 1910. gadā Ķoņu pagastā vēlāk ieprecējusies Jeru pagasta “Sietniekos”
 3. Jānis Arnolds – dzimis 1904. gadā Jeru “Sietniekos”
 4. Hermanis Viļķins – dzimis 1904. gadā Jeru pagasta “Kaibās”
 5. Anna Skaidrīte Valdmane – dzimusi 1929. gadā Sēļu pagastā no 3 gadu vecuma dzīvo Jeru pagasta ‘Venelēs”
 6. Rikards Tolmanis no Jeru pagasta “Bilskām”
 7. Betija Lapsiņa – dzimusi 1908. gadā Jeru pagasta ”Meģītēs”, dzīvoja Jeru pagasta “Zeltos”
 8. Lilija Freimane – dzimusi 1923. gadā Liepājā, dzīvoja Jeru pagasta “Lielkājās”
 9. Ilga Frīdvalde – dzimusi 1934. gadā Raunas novadā Drustos, no Jeru pagasta “Miglām”