Nozīmīgas personības IPIĶU pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam

IPIĶU bibliotēkas sagatavotais materials iepazīstina ar dzīvesbiedriem Teni un Mildu Šiciem, kuri dažādos laikos darbojas kolhoza “Rosme” un Ipiķu pagasta padomes vadībā. 1950. gadā TENI ŠICS ievēl par kolhoza priekšsēdētāju, un šajā amata viņš darbojas līdz 1955. gadam. Vēlāk viņš kļūst par barības pārzini, klētnieku, aktīvi strādā saimniecības tautas kontroes grupā. MILDA ŠICA, laika posmā no 1963. … Turpināt lasīt Nozīmīgas personības IPIĶU pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam