Novadpētniecība / Valmieras apkaime un novadi / Rūjienas apvienība / Nozīmīgas personības IPIĶU pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam

Nozīmīgas personības IPIĶU pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam

  • Pievienots​: 20.10.2021.
  • Sagatavoja: Iveta Buņķe
  • Organizācija​: Ipiķu pagasta bibliotēka

IPIĶU bibliotēkas sagatavotais materials iepazīstina ar dzīvesbiedriem Teni un Mildu Šiciem, kuri dažādos laikos darbojas kolhoza “Rosme” un Ipiķu pagasta padomes vadībā.

1950. gadā TENI ŠICS ievēl par kolhoza priekšsēdētāju, un šajā amata viņš darbojas līdz 1955. gadam. Vēlāk viņš kļūst par barības pārzini, klētnieku, aktīvi strādā saimniecības tautas kontroes grupā.

MILDA ŠICA, laika posmā no 1963. – 1977. gadam, Ipiķos strādāja par Tautas nama vadītāju, ir deputāte un vēlēšanu komisijas locekle, vēlāk kļūst par Ipiķu pagasta padomes priekšsēdētāju. Mildas daudzveidīgie talanti uzplaukst kultūras darbā. Par visu plašāk:

NOZĪMĪGAS PERSONĪBAS IPIĶU PAGASTA SAIMNIECISKAJĀ ATTĪSTĪBĀ LAIKA PERIODĀ NO 1945. – 1991. GADAM

Atslēgvārdi

Personas: Nāruns P., Tenis Šics, Milda Šica, Gustavs Apsītis, Aija Ludriksone, A. Srjabins, Maiga Leska, Helga Dombure, Agita Seržante, Gunta Liepiņa, Ligita Puikāne, Regīna Liepiņa, Agrita Strangate, K. Grieze, Ināra Kauce, Vilnis Sermuss, Daina Skalberga, Vilnis Skalbergs, Aivars Bērziņš, Mirdza Nolle, Lūsītis Guntis, Arnolds Legzdiņš, Jānis Bērziņš, Māris Bērziņš, Alfrēds Anšmits, Ligita Leska, Centa Zaķe, Lauma Lāne, Velta Čukure , Ādams Čukurs, Laura Zariņa, Elza Seržante, Vera Jeske, Zenta Lezdiņa, Marta Lāne.

Vietvārdi: Ipiķu ciems, Idus pagasts, Salaspils, Rūjiena, Mazsalaca

Organizācijas: Kolhozs “Rosme”, Ipiķu astoņgadīgā skola, Ipiķu Tautas nams