Kontakti

Valmieras integrētā bibliotēka

Cēsu iela 4, Valmiera, LV - 4201


Skatīt lielāku karti

 


Valmieras bibliotēka

Rekvizīti
Maksātājs: Valmieras pilsētas pašvaldība – Valmieras bibliotēka  
Lāčplēša iela 2, Valmiera LV - 4201
Reģ. Nr. 90000043403
A/S SEB banka, Valmieras filiāle,
 kods UNLALV2X
konts Nr. LV 94 UNLA0018000142255
 


 Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200
Tālrunis: 642 22464, 26667919, 26332241, 26664430 fakss: 642 50835
  E-pasts: [email protected]
    

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis  E-pasts

Administrācija

Daiga Rokpelne direktore 64281445; 29446084 [email protected]
Svetlana Jodo direktores vietniece 64250831 [email protected]

Diāna Rozenblate

lietvede

(telpu rezervācija)

64281448  

[email protected]

Kristīne Kīne Metodiķe 64250830 [email protected]

Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļa

Ilona Budule nodaļas vadītāja 64281434 [email protected]
Dace Lase galvenā bibliotekāre 64281434 [email protected]
Anita Stiere galvenā bibliotekāre 64281434 [email protected]
Liene Ābele galvenā bibliotekāre 64281434 [email protected]

Lietotāju apkalpošana

Olga Kronberga pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja 64250838 [email protected]
Malva Šķēle galvenā bibliotekāre; EDIC Valmierā vadītāja,
ESIP koordinatore
64281443 [email protected]

[email protected]
Agita Lapsa galvenā bibliotekāre 64281443 [email protected]
Lolita Gaile galvenā bibliotekāre 64222464 [email protected]
Inese Erdmane galvenā bibliotekāre  64222464 [email protected]
Anete Bērziņa galvenā bibliotekāre 64222464 [email protected]
Līga Vītola galvenā bibliotekāre 64222464 [email protected]
Anita Apine galvenā bibliotekāre 64250831

[email protected]

Gaida Arta Saukāne galvenā bibliotekāre 64222464

[email protected]

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

Ilze Karsa nodaļas vadītāja 64250839 [email protected]
Lolita Dreimane galvenā bibliotekāre 64222512 [email protected]
Līga Bujane galvenā bibliotekāre 64222512 [email protected]
Elīna Švēde galvenā bibliotekāre

64222512; 26665573

[email protected]

 

Vidzemes Augstskolas bibliotēka

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200
Tālrunis: 642 07226 , fakss:  64207229

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts

Evita Lantrāte

direktore 26664430 [email protected]

Anta Bukava

bibliotekāre 64207226, 26664430 [email protected]

Inga Grāvele

galvenā bibliotekāre 64207226, 26664430 [email protected]

Inese Taurīte 

galvenā bibliotekāre 26664430 [email protected]
Iluta Kalniņa galvenā bibliotekāre 64281434

[email protected]