Kontakti

Valmieras integrētā bibliotēka

Cēsu iela 4, Valmiera, LV - 4201

Skatīt lielāku karti

 

Valmieras bibliotēka

Rekvizīti
Maksātājs: Valmieras pilsētas pašvaldība – Valmieras bibliotēka  
Lāčplēša iela 2, Valmiera LV - 4201
Reģ. Nr. 90000043403
A/S SEB banka, Valmieras filiāle,
 kods UNLALV2X
konts Nr. LV 94 UNLA0018000142255
 

 Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200
Tālrunis: 642 22464, 26667919, 26332241, 26664430 fakss: 642 50835
  E-pasts: biblioteka.info@vcb.valmiera.lv
    

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis  E-pasts

Administrācija

Daiga Rokpelne direktore 64281445; 29446084 daiga.rokpelne@valmiera.lv
Vita Ziediņa direktores vietniece 64250830 vita.ziedina@vcb.valmiera.lv
Olga Kronberga reģionālā mācību centra vadītāja 64250838 olga.kronberga@vcb.valmiera.lv
Diāna Rozenblate lietvede 64281448 diana.rozenblate@vcb.valmiera.lv

Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļa

Ilona Budule nodaļas vadītāja 64281434 ilona.budule@va.lv
Dace Lase galvenā bibliotekāre 64281434 dace.lase@vcb.valmiera.lv
Anita Stiere galvenā bibliotekāre 64281434 anita.stiere@vcb.valmiera.lv
Liene Ābele galvenā bibliotekāre 64281434 liene.abele@vcb.valmiera.lv

Lietotāju apkalpošana

Olga Kronberga pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja 64250838 olga.kronberga@vcb.valmiera.lv
Malva Šķēle galvenā bibliotekāre; EDIC Valmierā vadītāja,
ESIP koordinatore
64281443 malva.skele@vcb.valmiera.lv

eiropasinfo@valmiera.lv

Agita Lapsa galvenā bibliotekāre 64281443 agita.lapsa@vcb.valmiera.lv
Lolita Gaile galvenā bibliotekāre 64222464 lolita.gaile@vcb.valmiera.lv
Inese Erdmane galvenā bibliotekāre  64222464 inese.erdmane@vcb.valmiera.lv
Anete Bērziņa galvenā bibliotekāre 64222464 anete.berzina@vcb.valmiera.lv
Elīna Vītola galvenā bibliotekāre 64250838 elina.vitola@vcb.valmiera.lv
Līga Vītola galvenā bibliotekāre 64222464 liga.vitola@vcb.valmiera.lv
Anita Apine galvenā bibliotekāre 64250838 anita.apine@vcb.valmiera.lv

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

Ilze Karsa nodaļas vadītāja 64250839 ilze.karsa@vcb.valmiera.lv
Lolita Dreimane galvenā bibliotekāre 64222512 lolita.dreimane@vcb.valmiera.lv
Līga Bujane galvenā bibliotekāre 64222512 liga.bujane@vcb.valmiera.lv
Gaida Arta Saukāne galvenā bibliotekāre 64222512 gaida.saukane@vcb.valmiera.lv

 

Vidzemes Augstskolas bibliotēka

Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200
Tālrunis: 642 07226 , fakss:  64207229

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts

Evita Lantrāte

direktore 26664430 evita.lantrate@va.lv

Anta Bukava

bibliotekāre 64207226, 26664430 anta.bukava@va.lv

Inga Grāvele

galvenā bibliotekāre 64207226, 26664430 inga.gravele@va.lv

Inese Taurīte 

galvenā bibliotekāre 26664430 inese.taurite@va.lv
Iluta Kalniņa galvenā bibliotekāre 64281434

iluta.kalnina@va.lv