Par mums / Kontakti

Kontakti

Valmieras Integrētā bibliotēka
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201

Tālruņi

Daiļliteratūra, periodika:64222464, 26667919
Nozaru un ViA mācību literatūra:26664430
E-resursi:26665573
Eiropas Savienības informācija un nozaru literatūra:64281443
Bērnu apkalpošanas nodaļa:64222512, 26332241
Kopētava:26484400

Administrācija

Daiga Rokpelne
direktore
64281445
29446084
daiga.rokpelne@valmierasnovads.lv
valmieras.biblioteka@vb.valmierasnovads.lv
Egita Šaicāne
direktores vietniece
64250830
egita.saicane@vb.valmierasnovads.lv
Olga Kronberga
direktores vietniece metodiskajā darbā
28620947
olga.kronberga@vb.valmierasnovads.lv
Diāna Rozenblate
lietvede
64281448
diana.rozenblate@vb.valmierasnovads.lv
Kristīne Kīne
direktores vietniece
ilgstošā prombūtnē

Komplektēšanas un automatizācijas nodaļa

Ilona Budule
nodaļas vadītāja
64281434
ilona.budule@va.lv
ilona.budule@vb.valmierasnovads.lv
Liene Ābele
vecākā bibliotekāre
64281434
liene.abele@vb.valmierasnovads.lv
Diāra Ķēniņa
vecākā bibliotekāre
64281434
diara.kenina@vb.valmierasnovads.lv
Inese Erdmane
vecākā bibliotekāre
64222464
26667919
inese.erdmane@vb.valmierasnovads.lv
Līga Vītola
vecākā bibliotekāre, eksperte
64222464
26667919
liga.vitola@vb.valmierasnovads.lv
Anita Stiere
vecākā bibliotekāre
64281434
anita.stiere@vb.valmierasnovads.lv
Dace Lase
vecākā bibliotekāre
64281434
dace.lase@vb.valmierasnovads.lv

Pieaugušo apkalpošanas nodaļa

Alīna Pūce
pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja
64250831
alina.puce@vb.valmierasnovads.lv
Malva Šķēle
vecākā bibliotekāre, eksperte, ESIP koordinatore
64281443
malva.skele@vb.valmierasnovads.lv
Agita Lapsa
vecākā bibliotekāre, eksperte
64281443
agita.lapsa@vb.valmierasnovads.lv
Anita Apine
vecākā bibliotekāre, eksperte
64250838
anita.apine@vb.valmierasnovads.lv
Antra Nīgale
vecākā bibliotekāre
64222464
26667919
antra.nigale@vb.valmierasnovads.lv
Svetlana Jodo
vecākā bibliotekāre
26530992
svetlana.jodo@vb.valmierasnovads.lv
Krista Abatniece-Barbina
vecākā bibliotekāre
26665573
krista.abatniece-barbina@vb.valmierasnovads.lv
Ilva Birzkope
vecākā bibliotekāre
64222464
26667919
ilva.birzkope@vb.valmierasnovads.lv

Bērnu apkalpošanas nodaļa

Monta Badūne
nodaļas vadītāja
64250839
26661932
monta.badune@vb.valmierasnovads.lv
Līga Bujane
vecākā bibliotekāre
64222512
26332241
liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv
Lolita Dreimane
vecākā bibliotekāre
64222512
26332241
lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv
Evija Barviķe
vecākā bibliotekāre
64222512
26332241
evija.barvike@vb.valmierasnovads.lv
Kristiāna Caune
vecākā bibliotekāre
ilgstošā prombūtnē

Vidzemes Augstskolas bibliotēka

Evita Lantrāte
direktore
26664430
evita.lantrate@va.lv
Inga Grāvele
galvenā bibliotekāre
26664430
inga.gravele@va.lv
Iluta Kalniņa
galvenā bibliotekāre
64281434
iluta.kalnina@va.lv
Santa Eglīte
bibliotekāre
26664430
santa.eglite@va.lv

Rekvizīti

Maksātājs:Valmieras novada pašvaldība – Valmieras bibliotēka  
Juridiskā adrese:Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Reģ. numurs:90000043403
Banka:SEB
Kods: UNLALV2X
Konts Nr.LV 94 UNLA0018000142255