Par mums / Kontakti

Kontakti

Valmieras Integrētā bibliotēka
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201

Tālruņi

Daiļliteratūra, periodika:64222464, 26667919
Nozaru un ViA mācību literatūra:26664430
E-resursi:26665573
Eiropas Savienības informācija un nozaru literatūra:64281443
Bērnu apkalpošanas nodaļa:64222512, 26332241
Kopētava:26484400

Valmieras bibliotēkas administrācija

Daiga Rokpelne
direktore
64281445
29446084
daiga.rokpelne@valmierasnovads.lv
valmieras.biblioteka@vb.valmierasnovads.lv
Egita Šaicāne
direktores vietniece
64250830
egita.saicane@vb.valmierasnovads.lv
Olga Kronberga
direktores vietniece metodiskajā darbā
28620947
olga.kronberga@vb.valmierasnovads.lv
Diāna Rozenblate
lietvede
64281448
diana.rozenblate@vb.valmierasnovads.lv
Kristīne Kīne
direktores vietniece
ilgstošā prombūtnē

Valmieras bibliotēkas Komplektēšanas un automatizācijas nodaļa

Ilona Budule
nodaļas vadītāja
64281434
ilona.budule@va.lv
ilona.budule@vb.valmierasnovads.lv
Liene Ābele
vecākā bibliotekāre
64281434
liene.abele@vb.valmierasnovads.lv
Diāra Ķēniņa
vecākā bibliotekāre
64281434
diara.kenina@vb.valmierasnovads.lv
Inese Erdmane
vecākā bibliotekāre
64222464
26667919
inese.erdmane@vb.valmierasnovads.lv
Līga Vītola
vecākā bibliotekāre, eksperte
64222464
26667919
liga.vitola@vb.valmierasnovads.lv
Anita Stiere
vecākā bibliotekāre
64281434
anita.stiere@vb.valmierasnovads.lv
Dace Lase
vecākā bibliotekāre
64281434
dace.lase@vb.valmierasnovads.lv

Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļa

Alīna Pūce
pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja
64250831
alina.puce@vb.valmierasnovads.lv
Malva Šķēle
vecākā bibliotekāre, eksperte, ESIP koordinatore
64281443
malva.skele@vb.valmierasnovads.lv
Agita Lapsa
vecākā bibliotekāre, eksperte
64281443
agita.lapsa@vb.valmierasnovads.lv
Anita Apine
vecākā bibliotekāre, eksperte
64250838
anita.apine@vb.valmierasnovads.lv
Antra Nīgale
vecākā bibliotekāre
64222464
26667919
antra.nigale@vb.valmierasnovads.lv
Svetlana Jodo
vecākā bibliotekāre
26530992
svetlana.jodo@vb.valmierasnovads.lv
Krista Abatniece-Barbina
vecākā bibliotekāre
26665573
krista.abatniece-barbina@vb.valmierasnovads.lv
Ilva Birzkope
vecākā bibliotekāre
64222464
26667919
ilva.birzkope@vb.valmierasnovads.lv

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

Monta Badūne
nodaļas vadītāja
64250839
26661932
monta.badune@vb.valmierasnovads.lv
Līga Bujane
vecākā bibliotekāre
64222512
26332241
liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv
Lolita Dreimane
vecākā bibliotekāre
64222512
26332241
lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv
Evija Barviķe
vecākā bibliotekāre
64222512
26332241
evija.barvike@vb.valmierasnovads.lv
Kristiāna Caune
vecākā bibliotekāre
ilgstošā prombūtnē

Vidzemes Augstskolas bibliotēka ir struktūrvienība ViA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamo informatīvo resursu plānošanas un piesaistes nodrošināšanai.

Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijā no 2002.gada. Kopš 2003. gada 30. janvāra VIA bibliotēka ir ANO Pasaules tūrisma organizācijas depozītbibliotēka.

Vidzemes Augstskolas bibliotēka

Evita Lantrāte
direktore
26664430
evita.lantrate@va.lv
Inga Grāvele
galvenā bibliotekāre
26664430
inga.gravele@va.lv
Iluta Kalniņa
galvenā bibliotekāre
64281434
iluta.kalnina@va.lv
Santa Eglīte
bibliotekāre
26664430
santa.eglite@va.lv

Rekvizīti

Maksātājs:Valmieras novada pašvaldība – Valmieras bibliotēka  
Juridiskā adrese:Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Reģ. numurs:90000043403
Banka:SEB
Kods: UNLALV2X
Konts Nr.LV 94 UNLA0018000142255