Bērniem un jauniešiem / Kā kļūt par bibliotēkas lietotāju?

Kā kļūt par bibliotēkas lietotāju?

Bibliotēkas lietotājs ir juridiska vai fiziska persona, kas izmanto bibliotēkas sniegtos bezmaksas un maksas pakalpojumus.

Lai kļūtu par bibliotēkas lietotāju:
  • Bērnam vai jaunietim jāierodas bibliotēkā kopā ar likumīgo pārstāvi un jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
  • Likumīgajam pārstāvim jāaizpilda Lietotāja reģistrācijas anketa – Galvojums un jāiesniedz tā bibliotēkas darbiniekam.
  • Kopā ar anketu jāuzrāda bērna/jaunieša dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments un likumīgā pārstāvja personu apliecinošs dokuments – eID karte vai pase.
Reģistrēties bibliotēkā iespējams arī attālināti. Tādā gadījumā jārīkojas šādi:
  • Lietotājam un likumīgajam pārstāvim jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
  • Likumīgajam pārstāvim elektroniski jāaizpilda Lietotāja reģistrācijas anketa – Galvojums un jāparaksta tā ar drošu elektronisku parakstu.
  • Aizpildītā anketa likumīgajam jānosūta uz e-pastu biblioteka.info@vb.valmierasnovads.lv.
  • Pirmo reizi ierodoties bibliotēkā klātienē, bērns/jaunietis uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu bibliotēkas darbiniekam reģistrācijas pabeigšanai.

Ja bērns/jaunietis jau ir reģistrēts kādā no dalībbibliotēkām (novada izglītības iestāžu bibliotēkā, novada pagastu vai pilsētu bibliotēkā), bibliotēkas darbinieks mutiski precizē kontaktinformāciju un vajadzības gadījumā to labo.

Lietotāja karte

Reģistrētiem lietotājiem pēc pieprasījuma divu nedēļu laikā bez maksas izgatavo lietotāja karti, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas krājumus un sniegtos pakalpojumus atbilstoši lietošanas noteikumiem. Lai saņemtu savu lietotāja karti, klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Lietotāja kartes funkcijas var pildīt arī:

  • eID karte
  • skolēna apliecība
  • citas dalībbibliotēkas izsniegta lietotāja karte.

Dokumentu lietotājs uzrāda katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē. Personas datu un/vai kontaktinformācijas izmaiņu gadījumā bibliotēka jāinformē kārtējā apmeklējuma reizē.

Valmieras bibliotēkas lietošanas noteikumi Lietotāja reģistrācijas anketa – Galvojums