Digitālie rīki

Digitālie rīki ir interneta vietnes, programmas, lietotnes un mācību platformas, kas piedāvā daudzveidīgus digitālos risinājumus, ko iespējams pielietot mācību procesā un brīvajā laikā – piemēram, viktorīnu un aptauju veidošanai, failu koplietošanai, infografiku izveidei u. c.

MENTIMETER

Rīks tiešsaistes aptauju, viktorīnu un vārdu mākoņu veidošanai

SLIDO

Rīks aptauju veidošanai tiešsaistē

O! IZGLĪTĪBA!

Daudzveidīgu digitālo rīku apkopojums (vairāk nekā 100 rīku kolekcija) ar meklēšanas opciju

CLASSROOMSCREEN

Digitālais rīks ar taimera opciju, pulksteni, metamo kauliņu, iespēju veidot aptauju, pievienot bildes, tekstu un video

WAKELET

Rīks failu glabāšanai un koplietošanai tiešsaistē

PIKTOCHART

Infografiku, video un plakātu veidošana

DIGIKLASE

Informatīvi materiāli par digitāliem mācību līdzekļiem un digitāla mācību materiālu krātuve

KAHOOT

Mācību platforma viktorīnu veidošanai. Izveidotajās viktorīnās var piedalīties dalībnieki no savām viedierīcēm.