Noderīgi mācībām

Uzziņu resursi

NACIONĀLĀ ENCIKLOPĒDIJA – augstticama satura tiešsaistes enciklopēdija latviešu valodā.

Britannica – augstticama satura tiešsaistes enciklopēdija angļu valodā. Piekļuves datus “Britannica” enciklopēdijai vaicā bibliotekāram (uz vietas bibliotēkā vai rakstot e-pastā info@vb.valmierasnovads.lv).

DABAS DATI – dabas novērojumu portāls, kurā ikviens var pievienot savus novērojumus par savvaļas augiem, dzīvniekiem un citiem organismiem.

LETONIKA – enciklopēdijas, vārdnīcas, latviešu autoru grāmatu lasītava, dažādi multivides resursi. Piekļuves datus letonika.lv vaicā bibliotekāram (uz vietas bibliotēkā vai rakstot e-pastā info@vb.valmierasnovads.lv) vai savā mācību iestādē.

Palīgi mācību satura apguvē

FIZMIX – uzdevumi, testi un video interesantai fizikas apguvei.

SOMA – e-grāmatas, drukājamas darba lapas, video un citi materiāli ātrai un ērtai mācību satura apguvei (bezmaksas plānā pieejamas “Lielvārds” izdotās e-grāmatas, kā arī atsevišķi brīvpieejas materiāli).

UZDEVUMI.LV – izglītības portāls, kurā pieejami teorijas materiāli, kā arī uzdevumi un testi 1.–12. klases mācību priekšmetos.

Starpdisciplināri mācību satura spraudņi ”Eiropas Savienība” – starpdisciplināri mācību materiāli 4.–9. klašu skolēniem Eiropas pratības pilnveidei.

SKAŅU MEŽA PASAKAS – interaktīvs materiāls “Skaņu meža pasaka”, kas palīdz bērniem mūzikas priekšmeta apguvē.

Valodas, valodu apguve

HUGO – valodas rīki (teksta tulkošana, runas atpazīšana un sintēze u. c.).

LEARNING ENGLISH KIDS – angļu valodas apguves materiāli bērniem.

GRAMMARLY – rakstīšanas asistents, kas palīdz uzlabot angļu valodā rakstīta teksta gramatiku, interpunkciju un stilu.

MĀCI UN MĀCIES – Latviešu valodas aģentūras izstrādāti materiāli latviešu valodas apguvei.

E-PUPA – Latviešu valodas aģentūras izstrādāta latviešu valodas vārdnīca.

Vēsture un kultūrvēsture

Valmieras virtuālais muzejs – muzejā pieejamas virtuālas izstādes, erudīcijas spēles un iespējams iepazīt vairākus muzeja eksponātus.

RADURAKSTI – virtuālā lasītava, kurā pieejami arhīvā digitalizētie dokumenti un veidotās datubāzes, kas saistītas ar dzimtu vēstures pētniecību.

LATVIJAS NACIIONĀLĀ DIGITĀLĀ BIBLIOTĒKA – PERIODIKA – aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas.

Redzi, dzirdi Latviju! – Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve, kas aptver materiālus no 19. gs. vidus līdz mūsdienām.

HISTORIA – uzziņu materiāli par Latvijas vēsturi, personām, kultūras un dabas pieminekļiem, novadpētniecības materiāli.

Teātris, kino, literatūra, folklora

LITERATŪRE – dokumentāls Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumu cikls, kas apskata latviešu literatūru no sendienām līdz mūsdienām.

PUNCTUM – literatūras un filozofijas portāls, kurā tiek publicēta oriģinālliteratūra un tulkojumi, kā arī literāru darbu recenzijas un intervijas ar kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem.

LASĀMKOKS – Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) četrām vecuma grupām izstrādāts interaktīvs komunikācijas rīks, kurā pieejama informācija par aktuālajām bērnu literatūras norisēm, kā arī digitālā bibliotēka bērniem.

KRODERS – recenzijas par aktuālajām teātra izrādēm, intervijas ar režisoriem, aktieriem, viedokļraksti un pētnieciski raksti par teātri.

TEĀTRIS.ZIP – Latvijas Televīzijas (LTV) veidots teātra izrāžu ierakstu cikls (ar mainīgu saturu, lielākoties izrādes skatāmas septiņas dienas; pieejama arī īpašā iestudējumu izlase bez laika ierobežojuma).

FILMAS.LV – visplašākā datubāze par Latvijas filmām, kā arī brīvpieejā un bibliotēkās un skolās skatāmu filmu kolekcijas.

LATVIEŠU FOLKLORAS KRĀTUVES DIGITĀLAIS ARHĪVS

Bezmaksas multivides resursi

Pixabay.com – pieejamas fotogrāfijas, attēli, video, mūzika, skaņu efekti un GIF attēli. Vecuma ierobežojums 16+.

Unsplash.com – pieejamas fotogrāfijas. Vecuma ierobežojums 13+.

Pexels.com – pieejamas fotogrāfijas un video.

Openclipart.org – pieejami attēli.

Pics4learning.com – pieejamas fotogrāfijas lietošanai mācību procesā.

Stocksnap.io – pieejamas fotogrāfijas.

Kaboompics.com – pieejamas fotogrāfijas.

Freepik.com – pieejami attēli, fotogrāfijas, 3D attēli, burtu atveidi, dizaini, maketi; nepieciešama atsauce. Vietnes bezmaksas plāns ar ierobežojumiem.

Momenti.lv – Pieejamas Latvijā uzņemtas fotogrāfijas.

Bensound.com – pieejama mūzika; nepieciešama atsauce.

PNGegg.com – pieejami attēli.

ATCERIES! Pirms datubāzēs pieejamo failu lejupielādēšanas un izmantošanas iepazīsties ar vietnes lietošanas noteikumiem (Terms of use) par vecuma ierobežojumiem, failu izmantošanu un pārveidošanu, atsauču nepieciešamību u. c.

ŠEIT pieejama informācija (angļu valodā) par CC (Creative Commons) licencēm, kas atļauj dažādu autordarbu izmantošanu un raksturo izmantošanas iespējas un pakāpes.