Bērniem un jauniešiem / Pie mums notiek / Mācību nodarbības

Mācību nodarbības

Valmieras Integrētā bibliotēka piedāvā mācību nodarbības izglītības iestāžu grupām un klasēm. Atbilstoši bērnu un jauniešu vecumam aicinām uz iepazīšanās, medijpratības, informācijpratības un tematiskajām nodarbībām.

Mācību nodarbību piedāvājums 2023./2024. mācību gadā (bukleti) Mācību nodarbību piedāvājums 2023./2024. mācību gadā (plakāti)

Pirmsskolas vecuma bērniem (4-6 gadi)

Iepazīšanās nodarbība
Ceļojošais Zvirbulēna koferis

Zvirbulēna koferis, kas pilns ar grāmatiņām, ceļo pie pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem un ļauj gūt pirmo iespaidu un zināšanas par grāmatām un to lietošanu. Zvirbulēna kofera saturs ir mainīgs un tematiski pielāgojams, tāpēc ar jauniem iespaidiem un zināšanām var doties pie bērniem atkārtoti.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt ar grāmatas lietošanas noteikumiem un grāmatu daudzveidību. 

Tematiskā nodarbība
Grāmatu tematiskais rīts

Bibliotēkā ir tik daudz grāmatu, tik daudz grāmatu tēlu un tik daudz stāstu. Šajā interesantajā un raibajā pasaulē pirmsskolas vecuma bērnus ievedīs tematiskā rīta nodarbība. Lai satiktu arvien jaunus tēlus un grāmatas, tematisko rītu saturs tiek atjaunots ik pēc 2 mēnešiem. 
Nodarbības ilgums – 30 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: atklāt bērniem grāmatu daudzveidību, veicināt izpratni par tajās aprakstītajiem tēliem un notikumiem, veicināt jautātprasmi un radošas izpausmes par lasīto vai dzirdēto tekstu.

Medijpratības nodarbība
Vīrusi. Vai datori un telefoni slimo ar vīrusiem?

Nodarbības laikā bērni uzzinās, vai arī datori un telefoni mēdz saslimt, kāpēc tā atgadās un kā tos izārstēt. Tāpat būs iespēja noskaidrot, kas ir Spamozaurs un Pieliponis un ko darīt, lai justos droši internetā.
Nodarbības ilgums – 30 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt bērnus ar interneta vidē un datoros sastopamajiem (ne)draugiem (vīrusiem, mēstulēm, interneta troļļiem u. c.) un vecuma posmam atbilstošā veidā apspriest drošus ierīču un interneta lietošanas paradumus.

Medijpratības nodarbība
Kas lācītim grāmatai vēderā? Izzini grāmatas sastāvdaļas.”*

Mēs jau zinām, kur lācītim ir galva, rokas, muguriņa, bet kā ar grāmatu? Kas tai ir vēderā? Šajā nodarbībā bibliotekāre Līga palīdzēs mazajiem lasītājiem iepazīt grāmatas galvenos elementus un nostiprināt jautāšanas un izpētes prasmes.
Nodarbības ilgums – 30 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt ar grāmatas galvenajiem elementiem un nostiprināt jautāšanas prasmes.
*Nodarbības pamatā Aigas Grēniņas scenārijs no izdevuma “Ceļojums medijpratībā”

1.-3. klašu skolēniem (7-9 gadi)

Iepazīšanās nodarbība
Ceļojums starp grāmatu plauktiem

Vai Tu zini, cik daudz grāmatu ir bibliotēkā? Kā atrast tieši to grāmatu, spēli vai žurnālu, ko meklē Tu? Un kā tikt ieceltam bibliotēkas lasītāja kārtā? Uzzināsi, kā nepazust starp plauktiem, kādas viltības grāmatām padomā, ko noderīgu mācībām un brīvajam laikam var atrast bibliotēkas mājaslapā. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu svētki, utml.)
Nodarbības ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt ar bibliotēku, tās krājumu, piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām.

Tematiskā nodarbība 
Grāmatu tematiskais rīts”

Bibliotēkā ir tik daudz grāmatu, tik daudz grāmatu tēlu un tik daudz stāstu. Šajā interesantajā un raibajā pasaulē pirmsskolas vecuma bērnus ievedīs tematisko rītu nodarbība. Lai satiktu arvien jaunus tēlus un grāmatas, tematisko rītu saturs tiek atjaunots ik pēc 2 mēnešiem. 
Nodarbības ilgums – 30 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: atklāt bērniem grāmatu daudzveidību, veicināt izpratni par tajās aprakstītajiem tēliem un notikumiem, veicināt jautātprasmi un radošas izpausmes par lasīto vai dzirdēto tekstu.

Tematiskā nodarbība
Lasītprieka stunda

Nodarbībā skolēni uzzinās par jaunākajām grāmatām, lasīšanas veicināšanas programmām un konkursiem. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu, grāmatu tematisko apskatu vai autora grāmatu apskatu un praktisku uzdevumu.
Nodarbības ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: informēt par bibliotēkas jaunumiem, sniegt lasīšanas ieteikumus un sekmēt lasītvēlmi un lasītprieku.

Medijpratības nodarbība
Vīrusi. Vai datori un telefoni slimo ar vīrusiem?

Nodarbības laikā bērni uzzinās, vai arī datori un telefoni mēdz saslimt, kāpēc tā atgadās un kā tos izārstēt. Tāpat būs iespēja noskaidrot, kas ir Spamozaurs un Pieliponis un ko darīt, lai justos droši internetā.
Nodarbības ilgums – 30 min.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt bērnus ar interneta vidē un datoros sastopamajiem (ne)draugiem (vīrusiem, mēstulēm, interneta troļļiem u. c.) un vecuma posmam atbilstošā veidā apspriest drošus ierīču un interneta lietošanas paradumus.

4.-6. klašu skolēniem (10-12 gadi)

Iepazīšanās nodarbība
Ceļojums starp grāmatu plauktiem

Nodarbībā iepazīsimies ar bibliotēkas telpām, Bērnu apkalpošanas nodaļas krājumu, resursiem un lasīšanas veicināšanas programmām, elektronisko katalogu un citām vērtīgiem e-resursiem. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu svētki, daba utml.) 
Nodarbības ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt ar bibliotēku, tās krājumu, piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām.

Informācijas resursu nodarbība
Tu vari, ja proti!

Nodarbībā skolēni iepazīsies ar tradicionālajiem uzziņu resursiem, bibliotēkas medijiem, elektronisko kopkatalogu un noderīgiem elektroniskajiem resursiem. Praktiski uzdevumi palīdzēs nostiprināt zināšanas, jo Tu vari, ja proti!
Nodarbības ilgums – 1 stunda.
Pieteikšanās: Krista
(krista.abatniece-barbina@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: veidot izpratni par informācijas avotu daudzveidību un meklēšanas iespējām, sniegt drošticamu un pārbaudītu avotu piemērus.

Tematiskā nodarbība
Lasītprieka stunda

Nodarbībā skolēni uzzinās par jaunākajām grāmatām, lasīšanas veicināšanas programmām un konkursiem. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu, grāmatu tematisko apskatu vai autora grāmatu apskatu un praktisku uzdevumu.
Nodarbības ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīties ar bibliotēkas jaunumiem, sniegt lasīšanas ieteikumus un veicināt lasītvēlmi. 

Tematiskā nodarbība
Skaļās lasīšanas nodarbība

Nodarbībā tiks pilnveidota prasme izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru, trenēta dikcija, sekmēta interese par lasīšanu un grāmatām. Interesenti varēs startēt Nacionālajās skaļās lasīšanas sacensībās, kuras organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs.
Nodarbības ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: veicināt un stiprināt lasītprasmi, palīdzēt sagatavot skolēnus Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībām.

7.-9. klašu skolēniem (13–16 gadi)

Iepazīšanās nodarbība
Ceļojums starp grāmatu plauktiem

Nodarbībā iepazīsimies ar bibliotēkas telpām, Bērnu apkalpošanas nodaļas krājumu, resursiem un lasīšanas veicināšanas programmām, elektronisko katalogu un citām vērtīgiem e-resursiem. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu svētki, daba utml.) 
Nodarbības ilgums – 40 min.
Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt ar bibliotēku, tās krājumu, piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām.

Informācijas resursu nodarbība
Tu vari, ja proti!

Nodarbībā skolēni iepazīsies ar tradicionālajiem uzziņu resursiem, bibliotēkas medijiem, elektronisko kopkatalogu un noderīgiem elektroniskajiem resursiem. Praktiski uzdevumi palīdzēs nostiprināt zināšanas, jo Tu vari, ja proti!
Nodarbības ilgums – 1 stunda.
Pieteikšanās: Krista
(krista.abatniece-barbina@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: veidot izpratni par informācijas avotu daudzveidību un meklēšanas iespējām, sniegt drošticamu un pārbaudītu avotu piemērus.

Tematiskā nodarbība
Meklē pēdas

Valmiera ir vieta ar bagātu vēsturi un var lepoties ar daudzām atpazīstamām personām, vēsturiskiem apskates objektiem un senām tradīcijām. Nodarbības laikā iepazīsimies ar bibliotēkas novadpētniecības platformu un tajā pieejamo informāciju, kā arī dosimies tematiskā ekspedīcijā pa Valmieras vēsturisko centru un meklēsim vēstures pēdas pilsētvidē.
Nodarbība sākas bibliotēkā un turpinās kā ekspedīcija pilsētā.  Tās ilgums – 2 stundas. 
Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt skolēnus ar novadpētniecības platformu un vēsturiskiem objektiem pilsētvidē

10.-12. klašu skolēniem (17-19 gadi)

Iepazīšanās nodarbība
Kā neapjukt informācijas okeānā?

Nodarbība 10. klašu jauniešiem par informācijas daudzveidību un pieejamību trīs atmiņas institūcijās – bibliotēkā, muzejā, arhīvā.
Nodarbības ilgums – 1 stunda 30 minūtes
Pieteikšanās: Krista
(krista.abatniece-barbina@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: ar praktisku uzdevumu palīdzību iepazīstināt skolēnus ar trim Valmieras novada atmiņu institūcijām (Valmieras Integrēto bibliotēku, Valmieras muzeju un LNA Valmieras zonālo valsts arhīvu), to darbību un piedāvātajām iespējām. Mudināt skolēnus izmantot šo iestāžu resursus gan mācībās, gan ikdienā.

Informācijas resursu nodarbība
Viktorīna – tiešsaistes enciklopēdijas

Bibliotēka nodrošina pieeju ne tikai tradicionālajiem informācijas resursiem, bet arī drošticamiem un pārbaudītiem elektroniskajiem resursiem.
Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja praktiski darboties trīs elektroniskajos resursos – Britannica Library, Letonika un Nacionālā enciklopēdija – un pārbaudīt savu erudīciju. Jautrākai apguvei nodarbība veidota kā viktorīnas spēle, kuras laikā komandas sacenšas savā starpā un meklē atbildes uz jautājumiem elektroniskajos informācijas resursos.
Nodarbības ilgums – 40 minūtes
Pieteikšanās: Krista
(krista.abatniece-barbina@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: spēles veidā praktiski informēt par trīs tiešsaistes enciklopēdijām un atklāt šo enciklopēdiju sniegtās iespējas un priekšrocības.