Bērniem un jauniešiem / Pie mums notiek / Mācību nodarbības

Mācību nodarbības

Valmieras Integrētā bibliotēka piedāvā mācību nodarbības izglītības iestāžu grupām un klasēm. Atbilstoši bērnu un jauniešu vecumam aicinām uz iepazīšanās, medijpratības un tematiskajām nodarbībām.

Pirmsskolas vecuma bērniem (4-6 gadi)

Iepazīsimies? Ceļojošais Zvirbulēna koferis

Zvirbulēna koferis, kas pilns ar grāmatiņām, ceļo pie pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem un ļauj gūt pirmo iespaidu un zināšanas par grāmatām un to lietošanu. Zvirbulēna kofera saturs ir mainīgs un tematiski pielāgojams, tāpēc ar jauniem iespaidiem un zināšanām var doties pie bērniem atkārtoti.
Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīties ar grāmatas lietošanas noteikumiem un grāmatu daudzveidību. 

Medijpratība. Kas lācītim grāmatai vēderā? Izzini grāmatas sastāvdaļas.*

Mēs jau zinām, kur lācītim ir galva, rokas, muguriņa, bet kā ar grāmatu? Kas tai ir vēderā? Šajā nodarbībā bibliotekāre Līga palīdzēs mazajiem lasītājiem iepazīt grāmatas galvenos elementus un nostiprināt jautāšanas un izpētes prasmes.
Nodarbības ilgums – 30 min. Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīt grāmatas galvenos elementus un nostiprināt jautāšanas prasmes.
*Nodarbības pamatā Aigas Grēniņas scenārijs no izdevuma “Ceļojums medijpratībā”

Tematiskā nodarbība. Grāmatu tematiskie rīti

Bibliotēkā ir tik daudz grāmatu, tik daudz grāmatu tēlu un tik daudz stāstu. Šajā interesantajā un raibajā pasaulē pirmsskolas vecuma bērnus ievedīs tematisko rītu nodarbība. Lai satiktu arvien jaunus tēlus un grāmatas, tematisko rītu saturs tiek atjaunināts ik pēc 2 mēnešiem. 
Nodarbības ilgums – 30 min. Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: atklāt bērniem grāmatu daudzveidību, veicināt izpratni par tajās aprakstītajiem tēliem un notikumiem, veicināt jautātprasmi un radošas izpausmes par lasīto vai dzirdēto tekstu.

1.-3. klašu skolēniem (7-9 gadi)

Iepazīsimies? Starp plauktiem

Vai Tu zini, cik daudz grāmatu ir bibliotēkā? Kā atrast tieši to grāmatu, spēli vai žurnālu, ko meklē Tu? Un kā tikt ieceltam bibliotēkas lasītāja kārtā? Uzzināsiet, kā nepazust starp plauktiem, kādas viltības grāmatām padomā, ko noderīgu mācībām un brīvajam laikam var atrast bibliotēkas mājaslapā. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu svētki, daba utml.
Nodarbības ilgums – 1 stunda. Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt bērnus ar bibliotēku, tās piedāvātajām iespējām, resursiem un mājaslapu.

Medijpratība. Runā, ka… baumas un pārpratumi.*

Nodarbībā tiek izmantota grāmata kā avots medijpratības prasmju veidošanā un attīstīšanā. Mudināsim skolēnus aizdomāties par nepieciešamību uzmanīgi klausīties, jautāt un precizēt informāciju, lai izvairītos no pārpratumiem.
Nodarbības ilgums – 40 min. Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: mudināt bērnus aizdomāties par nepieciešamību uzmanīgi klausīties, jautāt un precizēt informāciju, lai izvairītos no pārpratumiem.
*Nodarbības pamatā Aigas Grēniņas scenārijs no izdevuma “Ceļojums medijpratībā”

Tematiskā nodarbība.  Grāmatu tematiskie rīti

Bibliotēkā ir tik daudz grāmatu, tik daudz grāmatu tēlu un tik daudz stāstu. Šajā interesantajā un raibajā pasaulē pirmsskolas vecuma bērnus ievedīs tematisko rītu nodarbība. Lai satiktu arvien jaunus tēlus un grāmatas, tematisko rītu saturs tiek atjaunināts ik pēc 2 mēnešiem. 
Nodarbības ilgums – 30 min. Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: atklāt bērniem grāmatu daudzveidību, veicināt izpratni par tajās aprakstītajiem tēliem un notikumiem, veicināt jautātprasmi un radošas izpausmes par lasīto vai dzirdēto tekstu.

Tematiskā nodarbība. Grāmatu stunda

Nodarbībā iepazīsieties ar jaunākajām izdotajām un bibliotēkā atrodamajām grāmatām, uzzināsiet par aktuālajām lasīšanas veicināšanas programmām un saņemsiet interesantas lasāmvielas ieteikumus. Nodarbības saturs tiek atjaunināts katru mēnesi. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu svētki, daba utml.) 
Nodarbības ilgums – 40 min. Pieteikšanās: Līga (liga.bujane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīties ar bibliotēku un jaunākajām grāmatām, kā arī uzzināt par lasīšanas veicināšanas programmām, bibliotēkas konkursiem un citām aktualitātēm.

4.-6. klašu skolēniem (10-12 gadi)

Iepazīsimies? Ceļojums starp grāmatu plauktiem

Nodarbības saturs: iepazīšanās ar bibliotēku, Bērnu apkalpošanas nodaļas krājumu, resursiem un lasīšanas veicināšanas programmām, elektronisko katalogu un citām vērtīgiem e-resursiem, praktiskie uzdevumi bibliotēkā. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu svētki, daba utml.) 
Nodarbības ilgums – 1 stunda. Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīties ar iespējām un piedāvājumu bibliotēkā, dažādiem informācijas nesējiem un to izvietojumu.

Medijpratība. Tu vari, ja proti! jeb kā atrast visu vajadzīgo bibliotēkā

Bibliotēku dēvē par zināšanu krātuvi. Bet zināt visu taču nemaz nav iespējas! Bibliotēka aicina zināt vissvarīgāko – kā atrast to, ko meklē. Nodarbībā uzzināsim par bibliotēkas funkcijām, veidiem un piedāvātajiem pakalpojumiem, dažādiem informācijas avotiem – gan tradicionāliem, gan elektroniskiem – un apgūsim to lietošanas pamatprincipus praktiskos uzdevumos.
Nodarbības ilgums – 1 stunda. Pieteikšanās: Kristiāna (kristiana.caune@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: radīt skolēnos izpratni par informācijas avotu daudzveidību un meklēšanas iespējām. 

Medijpratība. Domā, lūdzu! Mediji un to vēstījums.*

Nodarbībā tiek izmantota grāmata kā avots medijpratības prasmju veidošanā un attīstīšanā. Viens un tas pats stāsts, pastāstīts no dažādām iesaistītajām pusēm, var skanēt pavisam atšķirīgi. Kāpēc tā? Vai dažādi viedokļi ir labi vai slikti? Kā izlemt, kurš viedoklis Tev šķiet ticamāks? Un kas ir viltus ziņas? Nodarbībā kopā ar skolēniem tiek praktiski analizēts stāsts par Trīs sivēntiņiem.
Nodarbības ilgums – 40 min. Pieteikšanās: Egita (egita.saicane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: rosināt aizdomāties par viedokļu dažādību un subjektivitāti, mediju daudzveidību un viltus ziņām, salīdzināt dažādu pušu argumentāciju, ziņu ticamību.
*Nodarbības pamatā Aigas Grēniņas scenārijs no izdevuma “Ceļojums medijpratībā”

Tematiskā nodarbība. Lasīšana kā piedzīvojums

Ik mēnesi bibliotēka iegādājas jaunas grāmatas. Kā gan lai tam izseko? Iepazīsieties ar jaunākajām izdotajām un bibliotēkā atrodamajām grāmatām, uzzināsiet par aktuālajām lasīšanas veicināšanas programmām un saņemsiet interesantas lasāmvielas ieteikumus. Vienojoties nodarbības saturs ir papildināms ar tematiskiem grāmatu apskatiem (konkrēti autori, tēmas, žanri utml.), kā arī videolasījumiem un tematiskiem uzdevumiem.
Nodarbības ilgums – 1 stunda. Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīties ar bibliotēkas jaunumiem, sniegt lasīšanas ieteikumus un veicināt lasītvēlmi. 

Tematiskā nodarbība. Skaļās lasīšanas nodarbības

5. klašu skolēni, kā arī citi interesenti aicināti uz skaļās lasīšanas nodarbībām. Pilnveidosim bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru, sekmēsim interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēsim bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, uzlabosim savu lasītprasmi un veicināsim lasītprieku! Interesenti varēs startēt Nacionālajās Skaļās lasīšanas sacensībās, kuras organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs.
Nodarbības ilgums – 1 stunda. Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības saturs: iepazīšanās ar lasāmgrāmatas un fragmenta izvēles principiem, lasītprasmes un dikcijas vingrinājumu apguve, individuāls uzdevums – izvēlētā lasījuma sagatavošana. 
Nodarbības mērķis: lasītprasmes un lasītvēlmes veicināšana, sagatavošanās Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībām.

7.-9. klašu skolēniem (13–16 gadi)

Iepazīsimies? Ceļojums starp grāmatu plauktiem

Nodarbības saturs: iepazīšanās ar bibliotēku, bibliotēkas nodaļu krājumu, resursiem un to atšķirībām, lasīšanas veicināšanas programmām, elektronisko katalogu un citām vērtīgiem e-resursiem, praktiskie uzdevumi bibliotēkā. Iepriekš vienojoties, nodarbību var papildināt ar saturu par kādu interesējošu tēmu (rakstnieki, gadskārtu svētki, daba utml.).
Nodarbības ilgums – 1 stunda. Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīties ar iespējām un piedāvājumu bibliotēkā, dažādiem informācijas nesējiem un to izvietojumu. 

Medijpratība. Tu vari, ja proti! jeb kā atrast visu vajadzīgo bibliotēkā

Bibliotēku dēvē par zināšanu krātuvi. Bet zināt visu taču nemaz nav iespējas! Bibliotēka aicina zināt vissvarīgāko – kā atrast to, ko meklē. Nodarbībā uzzināsim par bibliotēkas funkcijām, veidiem un piedāvātajiem pakalpojumiem, dažādiem informācijas avotiem – gan tradicionāliem, gan elektroniskiem – un apgūsim to lietošanas pamatprincipus praktiskos uzdevumos.
Nodarbības ilgums – 1 stunda. Pieteikšanās: Kristiāna (kristiana.caune@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: veidot izpratni par informācijas avotu daudzveidību un meklēšanas iespējām. 

Medijpratība. Dzīve sociālajos medijos un drošība internetā

Sociālie mediji nodrošina mums piekļuvi lielam daudzumam dažādas informācijas, daļu informācijas radām arī paši. Galvenais uzdevums spēt ziņas sociālajos medijos un interneta vietnēs uztvert, saprast, analizēt, strukturēt un vērtēt. Nodarbības laikā iepazīsimies ar drošas interneta lietošanas pamatprincipiem, aplūkosim īstu kibernoziegumu gadījumus, kā arī runāsim par to, kā mēs ikviens varam atpazīt draudus interneta vidē un pasargāt sevi un savu datu drošību.
Nodarbības ilgums – 40 min. Pieteikšanās: Kristiāna (kristiana.caune@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: radīt skolēnos izpratni par darbībām un to sekām sociālajos medijos, aicināt domāt par drošību interneta vidē un apgūt informācijas kritiskas analīzes principus. 

Tematiskā nodarbība. Meklē pēdas

Valmiera ir vieta ar bagātu vēsturi un var lepoties ar daudzām atpazīstamām personām, vēsturiskiem apskates objektiem un senām tradīcijām. Nodarbības laikā iepazīsimies ar bibliotēkas novadpētniecības platformu un tajā pieejamo informāciju, kā arī dosimies tematiskā ekspedīcijā pa Valmieras vēsturisko centru un meklēsim vēstures pēdas pilsētvidē.
Nodarbība sākas bibliotēkā un turpinās kā ekspedīcija pilsētā.  Tās ilgums – 2 stundas. Pieteikšanās: Lolita (lolita.dreimane@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: iepazīstināt skolēnus ar novadpētniecības platformu un vēsturiskiem objektiem pilsētvidē

10.-12. klašu skolēniem (17-19 gadi)

Kā neapjukt informācijas okeānā?

Nodarbība 10. klašu jauniešiem par informācijas daudzveidību un pieejamību trijās atmiņas institūcijās.
Nodarbības ilgums – 1,5 stunda. Pieteikšanās: Krista (krista.abatniece@vb.valmierasnovads.lv)
Nodarbības mērķis: mudināt skolēnus skolas darbu veikšanā izmantot ne tikai interneta resursus, bet ļaut palūkoties plašāk un izmantot drošticamu informāciju, kuru var iegūt, izmantojot Valmieras Integrētās bibliotēkas, Valmieras muzeja un LNA Valmieras zonālā valsts arhīva krājumus.

Meklē rakstus digitālajā vidē!

Pētnieciskais darbs vai jaunākās ziņas – tam noderēs publikācijas presē! Iepazīsti divus e-resursus, kur viegli atrast rakstus – News.lv un LNB veidotā datubāze Nacionālā bibliogrāfija! Nodarbība 11. klašu skolēniem.
Pieteikšanās: Krista (krista.abatniece@vb.valmierasnovads.lv)