Bērniem un jauniešiem / Uz mājām izsniedzam

Uz mājām izsniedzam

Grāmatas

Bērnu apkalpošanas nodaļa komplektē visu nozīmīgāko Latvijā izdoto daiļliteratūru un nozaru literatūru bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. Grāmatu krājums tiek veidots tā, lai dotu iespēju dažāda vecuma lasītājiem atrast savām interesēm atbilstošu daiļliteratūras vai nozaru tēmu. Bērnu apkalpošanas nodaļas plauktos atrodama arī pieaugušajiem domāta daiļliteratūra un nozaru literatūra, kas interešu vai tematu ziņā atbilst bērnu, pusaudžu un jauniešu interesēm vai ir ieteicoša kādas tēmas apguvē. Bērnu apkalpošanas nodaļā atrodamas arī dažādiem lasītāju vecumiem atbilstošas grāmatas svešvalodās – lielākais krājums – angļu un krievu valodās, bet pieejamas arī grāmatas ukraiņu, vācu un citās valodās.

Grāmatas plauktos izvietotas atbilstoši bērnu un jauniešu vecumiem pēc šāda dalījuma – grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem, jaunākā skolas vecuma (1.-3. klase), vidējā skolas vecuma (4.-6. klase) bērniem un bērniem un jauniešiem, sākot ar 7. klasi.

Grāmatu izmantošanas termiņš – 31 diena. Grāmatu meklēšanai un pasūtīšanai izmanto e-katalogu.

Žurnāli

Bērniem un jauniešiem domātus žurnālus var lasīt gan uz vietas bibliotēkā, gan saņemt līdzņemšanai uz mājām (izsniegšanas termiņš – 31 diena). Nodaļas plauktos pieejami žurnāli gan mazākajiem lasītājiem ar pazīstamiem filmu varoņiem un uzdevumiem prasmju apguvei, gan pusaudžiem un jauniešiem. Pieejami arī žurnāli angļu valodā.

Bērniem un pusaudžiem adresētie izdevumi atkarībā no aktualitātes tiek glabāti līdz 3 gadiem, bet vēsturiski nozīmīgi izdevumi, piemēram, “Ezis”, “Kurmītis”, “Mazputniņš”, “Draugs”, “Zīlīte” – bez laika ierobežojuma.

Abonētie preses izdevumi bērniem un jauniešiem 2023. gadā Bērnu un jauniešu žurnālu arhīvs

DVD un CD ieraksti

Bibliotēkas krājumā atrodami arī filmu un raidījumu DVD ieraksti, mūzikas un audiogrāmatu CD ieraksti bērnu un jauniešu auditorijai. Tos izsniedzam uz mājām ar izsnieguma termiņu 31 diena.

Spēles

Bērnu apkalpošanas nodaļā pieejama plaša galda spēļu kolekcija ar populārām izklaides un izzinošajām spēlēm, populārākās: “Alias”, “Halli Galli”, “Ice Cool”, “Latvija”, “Gada Riti”, “Burtošanas čempionāts”. Ir arī runājošā pildspalva, kas tiešām prot runāt – gan Kaķa, gan Lupatiņu balsīs. Pildspalva lietojama kopā ar grāmatu sēriju “Kā lupatiņi mācījās”. Pietuvinot pildspalvu attēliem, tā stāsta stāstus, dzied dziesmas, skaita dzejoļus un uzdod lasītājam vairākus simtus jautājumu un uzdevumu.
Bibliotēkas krājumā ir galda spēles, kuras iespējams saņemt spēlēšanai mājās (termiņš – 31 diena), kā arī iespējams spēlēt uz vietas bibliotēkā.  Piedāvājam atpūtas un izklaides spēles, sacensību spēles, stratēģiskās un prāta spēles dažādiem vecumiem un gaumēm.

Galda spēļu krājums

Grāmatas vieglajā valodā

Valmieras Integrētā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku (LNerB) un Vieglās valodas aģentūru piedāvā iespēju Valmierā Bērnu apkalpošanas nodaļā saņemt grāmatas vieglajā valodā bērniem un jauniešiem. Grāmatu teksts sagatavots pēc īpašas metodikas tā, lai to varētu uztvert un saprast cilvēki ar uztveres grūtībām. Aicinām sazināties ar Bērnu apkalpošanas nodaļu (tālr. 64222512, 26332241), ja šāds grāmatu piedāvājums ir aktuāls.