Aktualitātes / Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023

Sestdien, 2024. gada 23. martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” svinīgais noslēguma pasākums.

Programma darbojas jau 24 gadus un palīdz satikties grāmatām un to lasītājiem, nodrošina izplatību nesen izdotai literatūrai, māca izvēlēties sev tīkamu lasāmvielu un rosina izteikties par lasīto. Lielākais ieguvums autoru un izdevēju vērtējumā  ir  iespēja nevilcinoties uzzināt ļoti lielas lasītāju kopienas domas par grāmatām.  Valsts finansējums, pašvaldību atbalsts, bibliotekāru un vecāku ieinteresētība  nodrošina programmas darbību visā Latvijā un 73 latviešu diasporas centros 28 pasaules valstīs. Kopumā lasīšanas maratonā pagājušajā gadā iesaistījās 852 skolu un publiskās bibliotēkas, radot labvēlīgus apstākļus lasīšanai un sarunām par grāmatām. 20553 lasītāji vecumā no 5 gadiem līdz pat sirmam vecumam sniedza rakstisku atsauksmi par izlasīto, autori ir patiesi aizkustināti par grāmatu vērtējumiem.

2023. gada programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” katrā vecumgrupā bija jāvērtē piecas grāmatas, bet Vecāku žūrijas kolekcijā – četras, papildus atļaujot izvēlēties jebkuru grāmatu no pārējās kolekcijas, lai arī pieaugušie iedziļinātos bērnu un jauniešu literatūrā.

2023. gada kolekcijā tika iekļautas 24 grāmatas: astoņi latviešu autoru darbi, piecpadsmit tulkojumi un viens folkloras krājums. Lasītāji varēja iepazīties ar četru franču rakstnieku darbiem, trīs lietuviešu un trīs igauņu grāmatām, kā arī pa vienam tulkojumam no zviedru, vācu, slovāku, poļu un katalāņu valodas.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijas iegādi un norišu īstenošanu atbalstīja LR Kultūras ministrija, tapa arī metodika un darba lapas par katru grāmatu. Satura pilnveidošanu un organizatorisko darbu veica LNB kopā ar reģionālajām bibliotēkām, lasītāju iesaisti un vērtēšanu vadīja lokālās bibliotēkas un skolas. Programmu vispirms uzsāka publiskās bibliotēkas kā vasaras lasīšanas aktivitāti, pakāpeniski vasaras nogalē programmā iesaistījās arī skolas.

Attēlā redzami čaklie Valmieras novada grāmatu vērtētāji, kuri apmeklēja svinīgo noslēguma pasākumu.

2023. GADA GRĀMATU APSKATS

2023. gada grāmatu kolekcija

2023. GADA BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJAS UZVARĒTĀJI

5+ grupā:

 1. vieta – Anete Melece “Pazudušais miedziņš” (Liels un mazs, 2022)
 2. vieta – Rosio Bonilja “Kaimiņi” (tulk. Dace Meiere. Latvijas Mediji, 2023)
 3. vieta – Ieva Samauska “Soliņš un Miskaste” (il. Anete Bajāre-Babčuka. Pētergailis, 2022)

9+ grupā:

 1. vieta – Vitalija Maksvīte, Marjus Marcinkevičs “Bete un lidojošā dzimšanas diena” ( il. Lina Itagaki, tulk. Dace Meiere. Jāņa Rozes apgāds, 2022)
 2. vieta – Trīnu Lāna “Skeleta Juhana gaitas”, (il. Marja Līsa Plats, tulk. Maima Grīnberga. Liels un mazs, 2022)
 3. vieta – Gaja Guna Ekle “Brālis, kas nebija vajadzīgs”, (tulk. Emija Grigorjeva. Zvaigzne ABC, 2023)

11+ grupā:

 1. vieta – Dzintars Tilaks “Zlatas ceļš” (Zvaigzne ABC, 2023)
 2. vieta – Rēli Reinausas grāmata “Kā mans tētis atrada sev sievu” (il. Marja Līsa Plats, tulk. Daila Ozola. Zvaigzne ABC, 2023)
 3. vieta – “En den dīno šoko loko tīno” (sast. Māris Rungulis, il. Reinis Pētersons. Liels un mazs, 2023)

15+ grupā:

 1. vieta – Mavils “Kinderlande” (tulk. Ieva Lešinska. Liels un mazs, 2022)
 2. vieta – Igne Zarambaite “Melndzelmji”. (tulk. Dace Meiere. Jāņa Rozes apgāds, 2022)
 3. vieta – Silēna Edgāra, Pols Beorns “Mūru dāma” (tulk. Valērija Lasovska, Jāņa Rozes apgāds, 2022)

Vecāku žūrija:

 1. vieta – Virdžīnija Grimaldi “Laiks atkal iedegt zvaigznes” (tulk. Agnese Kasparova. Zvaigzne ABC, 2022)
 2. vieta – Delfīne de Vigāna “Bērni ir karaļi” (tulk. Inta Šmite. Jāņa Rozes apgāds, 2022)
 3. vieta – Kristīne Ilziņa “Es neliecināšu pret jums” (Zvaigzne ABC, 2022)

Plašāks pasākuma atskats pieejams ŠEIT.

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bērnu literatūras centrs
E-pasts: berni@lnb.lv
www.lasamkoks.lv