Fotogalerijas / Brīvdabas pasākums bērniem “Zvirbulis izvēlas profesiju Jāņparkā”

Brīvdabas pasākums bērniem “Zvirbulis izvēlas profesiju Jāņparkā”

10. augustā Bērnu apkalpošanas nodaļa aicināja bērnus uz brīvdabas pasākumu “Zvirbulis izvēlas profesiju Jāņparkā”. Bibliotēkas talismans Zvirbulis bija sagatavojis ar dažādām profesijām saistītus uzdevumus. Tos varēja veikt Tēlnieka, Programmētāja, Izmeklētāja, Sportista un Bibliotekāra darbnīcās. Pasākuma dalībnieki par Zvirbulim piemērotākajām profesijām balsojumā atzina sportista un programmētāja profesijas.

Sakām paldies draugiem, kas palīdzēja un piedalījās pasākuma organizēšanā un īstenošanā – “MAN:ami”, Jāņparka apkaimes aktīvistiem, Valmieras novada fondam un brīvprātīgajiem palīgiem.

Foto: Karīna Bērziņa