Fotogalerijas / Starptautiskā darba grupas tikšanās TURKU

Starptautiskā darba grupas tikšanās TURKU

Valmieras bibliotēkas komandas dalība starptautiskās darba grupas tikšanās TURKU (Somija) no 10.06- 14.06.2024.

Tikšanās laikā tika apvienotas 2 projektu (“Demokrātiskā bibliotēka”, “Uz priekšu kopā”) aktivitātes, kas veiksmīgi papildināja viena otru.

NORDPLUS ADULT projekta “Demokrātiskā bibliotēka” (Democratic Library) 2023-2024 projekta numurs NPAD-2023/10288 mērķi: apvienot cilvēkus, projekta laikā izveidot kopīgu sadarbības tīklu ar vienu mērķi, lai veicinātu demokrātiju un publiskajās bibliotēkās piedāvātu vienlīdzīgus pakalpojumus visiem; veidot bibliotēkas kā multikulturālu tikšanās vietas, kur gūt iedvesmu jaunu ideju radīšanai; – bibliotēkām veidot sadarbību ar organizācijām, piedāvājot dažādas savstarpējas sadarbības formas ikvienam gan mūžizglītības jomā, gan dalībai vietējās sabiedrības aktivizēšanā.
Erasmus + projekts FORWARD TOGETHER (KOPĀ TĀLĀK) pievēršas jautājumam: kā bibliotēkas var vislabāk atbalstīt ukraiņus, īpašu uzmanību pievēršot valodu apguves atbalstam un kultūrizglītībai.