Jaunākās grāmatas / Agnese Reķe – Mikaušu grāmata: pasaka lieliem bērniem 100 stāstos

Agnese Reķe – Mikaušu grāmata: pasaka lieliem bērniem 100 stāstos


Grāmata vēsta par iztēles uzburtu meža un purva radījumu dēkaino dzīvi, kurā ir daudz paralēļu ar mums pazīstamo realitāti. Grāmatā savijas piedzīvojumu stāsts, detektīvlīnija un sadzīves ainiņas no bērna un pieaugušo skatpunkta. Ar mīļumu un humoru, kā rotaļādamās autore asprātīgi un smeldzīgi vēstī par nopietnām tēmām, un tekstā ieslēptie nozīmes slāņi uzrunās gan lielos, gan mazos lasītājus.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs Bērnu apkalpošanas nodaļā

Jaunieguvumi jūnijā Bērnu apkalpošanas nodaļā