Jaunākās grāmatas / Andris Ogriņš – par bites tiesu

Andris Ogriņš – par bites tiesu

Andra Ogriņa astotais dzejoļu krājums turpina dzejniekam raksturīgās tēmas un motīvus: visuma rašanās un pastāvēšanas mītu, cilvēka dzīves jēgas meklējumus, eksistences pamatu celšanu un noārdīšanu, spilgtu mūsdienu urbānās vides atspoguļojumu, gara un matērijas attiecības u.c. Caur dūmakainu sapņa un tumsas poētiku dzejnieka “es” tiecas ieausties mūžības audeklā, salikt pasaules mozaīku, mīlēt un būt mīlētam, atrast savu vietu akmens pilsētā, pār kuru plešas bezgalība.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs

Pilns jaunieguvumu saraksts