Jaunākās grāmatas / Andris Račs – Astroloģija dvēselei

Andris Račs – Astroloģija dvēselei

Šo grāmatu es rakstīju viegli — vairāku gadu garumā vārdi pie manis nāca brīžos, kad jutos iedvesmots. Kādu reizi tas bija pēc kādas tikšanās, citu reizi pēc iz­lasītas grāmatas, dabas vērošanas vai kā refleksija uz kādām norisēm sabiedrībā. Es domāju astroloģijas valodā. Šajā grāmatā esmu tulkojis dvēseli skarošas dzīves norises tiem, kuri arī mācās apgūt zvaigžņu valodu. Vēlāk tie varēs, lūkojoties cilvēku zvaigžņu kartēs, iztulkot to cilvēkiem dziļākā, dvēselei tuvākā līmenī. Vairāk nekā trīsdesmit gadus astroloģija ir mana lielā mīles­tība. Jo vairāk esmu tajā, jo dziļāk gribas ielūkoties lie­­lajos dvēseles noslēpumos. No sirds gribas palīdzēt šajā ceļā arī ­citiem astroloģijas skartajiem. Zvaigznes runā ar mums mūžīgajā kosmosa mūzikas valodā. Valodā, kurā runā arī mūsu dvēsele. Tā dzird šo ­mūziku. Ja atvēr­siet sirdi un prātu, — sadzirdēsiet to!

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Jaunieguvumu arhīvs

Pilns jaunieguvumu saraksts